riteh-fasada.jpg


NOVOSTI

 

Siječanj 2018.

Uspostavljena ispitna linija za izmjenjivače topline

 

Temeljem projektnog prijedloga i nabavljene opreme, uspostavljen je ispitni sustav za provedbu eksperimentalnog istraživanja utjecaja geometrije na izmjenu topline, s ugrađenim mjernim osjetnicima i davačima.
 

Ispitni sustav za provedbu eksperimentalnog istraživanja uspostavljen je u Laboratoriju za toplinska mjerenja Tehničkog fakulteta u Rijeci. Koristi se zračni tunel otvorenog tipa. Sastavni dijelovi ispitnog sustava su tlačna klimatizacijska jedinica, zračni kanali, cjevovod radnog medija te ispitna zona u koju se ugrađuju ispitivani izmjenjivači topline. Projektom je predviđeno ispitivanje dva izmjenjivača topline, s time da je u ovoj fazi u ispitnu zonu ugrađen lamelni izmjenjivač topline s mikrokanalima.

Ispitna zona izmjenjivača topline na strani zraka opremljena je poljem temperaturnih osjetnika ispred i iza izmjenjivača topline, setom od četiri toplonitna anemometra za mjerenje brzina zraka ispred i iza izmjenjivača topline, kao i diferencijalnim manometrom za mjerenje pada tlaka zraka prolaskom kroz izmjenjivač. Dodatni diferencijalni manometar priključen je na mjernu prigušnicu (blendu) u svrhu određivanja protoka zraka u ispitnoj zoni.

Na strani vode izgrađen je sekundarni krug grijanja/hlađenja sa svom pratećom regulacijskom opremom i armaturom.

Za prikupljanje i pohranu podataka, na ispitni sustav je priključen modularni univerzalni sustav za akviziciju podataka.

 

20170706_132110_001.jpg

Lamelni izmjenjivač topline s mikrokanalima
 

20170711_074912.jpg

Ispitna zona s ugrađenim izmjenjivačem topline
 

DSCN5167.JPG

Ispitni sustav
 

mjerni osjetnici web.jpg

Mjerni osjetnici za mjerenje brzina i diferencijalnog tlaka

DSCN5161.JPG

Sustav za akviziciju podataka