Teh. faks-19.jpg

Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO)

metro1.jpg

http://www.italy-croatia.eu

 

SAŽETAK

 

Program financiranja: 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme

 

Trajanje projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Voditelj: Prof.dr.sc. Roko Dejhalla, dipl. ing.

Suradnici: Prof.dr.sc. Jasna Prpić-Oršić, dipl. ing.

                     Prof.dr.sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

                     Asist. Davor Bolf, dipl. ing.

                     Darin Majnarić, mag. ing.

                     Lino Josip Novak, mag. ing.

                     Sara Volarić, dipl. oec.

 

METRO projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i ekološko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske.

Kroz sinergiju između sveučilišta, tvrtki i javnih tijela koja djeluju u području pomorstva i brodogradnje stvoriti će se mreža institucija s različitim stručnim mogućnostima koje pokrivaju sva područja od istraživanja i razvoja na području inženjerstva i tehnologije pomorskih objekata, pogonskih sustava, projekta broda pa sve do koordinacije i planiranja lučkih aktivnosti.

Jedan od glavnih aspekata ovog projekta je razvoj dva tipa broda (Ro-Pax i dvostrani trajekt - engl. „double ended“) koji će biti prilagođeni stvarnim i specifičnim operativnim profilima i koji će koristiti prednosti hibridnih propulzijskih sustava.

 

Glavni partner:

  • Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Italija)

 

Partneri:

  • Wärtsilä Italia S.p.A. (Italija)
  • Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Italija)
  • Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. (Hrvatska)
  • Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o (Hrvatska)
  • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet (Hrvatska)
  • Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet (Hrvatska)

 

 

 

AKTIVNOSTI

 

20.02.2019., Trst

Kick-Off meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

metro2.jpg

 

Dana 20. veljače 2019. na Sveučilištu u Trstu održan je Kick-Off meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Albert Zamarin. Na sastanku su predstavljeni administrativni i upravljački aspekti projekta, te aktivnosti koje će se provoditi unutar pojedinih radnih paketa.

 

 

21.03.2019., Rijeka

Susret radne skupine 3 (WP3)

 

metro3.jpg

 

Dana 21. ožujka 2019. godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci održan je susret radne skupine 3 (WP3) na kojem se raspravljalo o zadacima radne kupine te očekivanim izlaznim rezultatima. Susretu prisustvovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci te predstavnici Wärtsilä Italia S.p.A. i Tehnomont brodogradilišta Pula d.o.o.

 

 

08.05.2019., Karlovac

Implementacijska radionica „Prihvatljivost troškova i izvještavanja“,

 

metro5.jpg

 

Dana 05. svibnja 2019. godine u Karlovcu je održana Implementacijska radionica „Prihvatljivost troškova i izvještavanja“ na kojoj je sudjelovao prof. dr. Sc. Roko Dejhalla. Na radionici su objašnjene detaljne upute vezane uz izvještavanja, sukladno EU, programskim i nacionalnim pravilima te su predstavljene smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere.

 

 

10.06.2019., Trst

Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

metro4.jpg

 

Dana 10. lipnja 2019. u Trstu (Wärtsilä Italia S.p.A.) održan je Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Albert Zamarin. Na sastanku su predstavljene smjernice i rokovi za izradu izvješća za prvo izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2019. Raspravljalo se o dosadašnjem radu na projektu te između ostalog i o aktivnostima vezanim za osmišljavanje koncepta novih modela hibridnih brodova za prijevoz putnika u programskom području.