Znanstvena izložba

Nelinearno dinamičko ponašanje rotacijskih strojeva

crtica.png

Voditelj: prof. dr. sc. Sanjin Braut, dipl. ing. Izvor financiranja: UNIRI projekt: uniri-tehnic-18-225 1388
Suradnici: prof. dr. sc. Roberto Žigulić, doc. dr. sc. Ante Skoblar, doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević, dr. sc. Branimir Rončević, Mihajlo Mirković, dipl. ing., Stjepan Piličić, mag. ing. mech., Saša Medved, dipl. ing. Trajanje: 2019. - 2021.

 

Slika_1v4.jpgGeometrija kružnog lista pile
Slika_2.jpgCampbell-ov dijagram kružnog lista pile
Slika_3.jpgIspitni stol za istraživanje dinamike rotora
Slika_4jpegv2.jpgOrbita rotora prilikom laganog isprekidanog zapinjanja o stator

 

Dinamika rotora je područje inženjerstva koje izučava dinamičke pojave rotacijskih strojeva tijekom rada. Zahtjev za povećanjem iskoristivosti rotacijskih strojeva (plinskih i parnih turbina) uz istovremenu optimizaciju konstrukcije sa ciljem smanjenja mase i uštede u materijalu dovodi do povećanja kompleksnosti proračuna i pojavljivanja raznih nelinearnih pojava tijekom eksploatacije.

Cilj ovog projekta je dati uvid u suštinu nelinearnih problema kroz analizu pojednostavljenih analitičkih modela rotora sa uključivanjem raznih efekata. Posebno će biti analizirani rotori sa tankim elastičnim diskovima kao i rotori sa lopatičnim diskovima. Analitički modeli, temeljeni posebice na Greenovim funkcijama, bit će uspoređeni sa numeričkim konačno elementnim modelima. Predviđena je i eksperimentalna verifikaciija analitički i numerički dobivenih rezultata. U posljednjem dijelu biti će analizirane nelinearne vibracije rotora sa slobodnim elastičnim lopaticama kao i njihov kontakt sa elastičnim statorom. Nadalje biti će testirane razne metode detekcije zapinjanja vrha lopatice rotora o stator. Karakteristični pokazatelji, specifični za pojedine analizirane greške na rotoru, definirat će se na osnovi mjerenja poprečnih i kutnih vibracijskih pomaka. Za analizu nelinearnih i nestacionarnih vibracijskih signala koristit će se Hilbert Huangova transformacija i njoj srodne metode.

Prethodni projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png