Znanstvena izložba

Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER)

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Anica Trp Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost IP-2016-06-4095
Suradnici: Prof. dr. sc. Kristian Lenić, prof. dr. sc. Branimir Pavković, izv. prof. dr. sc. Igor Wolf, doc. dr. sc. Paolo Blecich, doc. dr. sc. Igor Bonefačić, doc. dr. sc. Boris Delač, doc. dr. sc. Vladimir Glažar, asist. Mateo Kirinčić, asist. Fran Torbarina Trajanje: 2017. - 2021.

 

Slika1-HEXENER.jpgIspitna linija za izmjenjivače topline
Slika2-HEXENER.jpgEksperimentalno istraživanje cijevnog lamelnog izmjenjivača topline
Slika3-HEXENER.jpgRaspodjele temperatura unutar lamelnog izmjenjivača topline s mikrokanalima dobivene numeričkim proračunom
Slika4-HEXENER.jpgLatentni spremnik topline

 

Predmet istraživanja projekta je povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline. Istraživanja će biti usmjerena na analizu izmjene topline i povećanja energetske učinkovitosti raznih tipova lamelnih izmjenjivača topline kao i latentnog spremnika topline kojega možemo smatrati posebnim tipom izmjenjivača. Znanstveno-istraživački ciljevi obuhvaćaju: numeričko i eksperimentalno istraživanje utjecaja geometrijskih karakteristika izmjenjivača topline na fizikalni proces izmjene topline i učinkovitost, numeričko i eksperimentalno istraživanje utjecaja pogonskih uvjeta izmjenjivača topline na fizikalni proces izmjene topline i učinkovitost, numeričko i eksperimentalno istraživanje utjecaja pogonskih uvjeta, geometrije i karakteristika akumulatora topline na izmjenu topline i učinkovitost latentnih spremnika topline te istraživanje pohrane energije u sustavu obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom. Očekivani znanstveni doprinos istraživanja je proširenje postojećih znanstvenih spoznaja vezanih za povećanje energetske učinkovitosti lamelnih izmjenjivača topline, latentnog spremnika topline kao komponente sustava te cijelog sustava obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom.

Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png