Znanstvena izložba

Uvodna riječ dekanice

crtica.png

Dekanica 2.jpg

 

Poštovani prijatelji Tehničkog fakulteta,


Ugled i međunarodni položaj neke znanstveno obrazovne institucije mjeri se razinom njenog znanstvenoistraživačkog rada. Veliku ulogu u ostvarivanju znanstvenih aktivnosti imaju motiviranost i vještina pojedinih znanstvenika da svoje ideje oblikuju u znanstvenoistraživačke projekte i ostvare financiranje znanstvenih aktivnosti svoje istraživačke grupe. Mogućnosti je mnogo, primjerice projekti Hrvatske zaklade za znanost, europski projekti i programi razmjene, bilateralni i multilateralni projekti, potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, te istraživački projekti u suradnji s gospodarstvom. No, pripremiti dokumentaciju potrebnu za prijavu projekta nije jednostavan posao i potrebno je mnogo znanja, entuzijazma i odricanja da se, u konačnici, uspije dobiti i realizirati projekt. Pozitivan učinak takvih aktivnosti za Fakultet je mnogostruk: zapošljavanje doktoranada, publiciranje radova, usavršavanje i sudjelovanje nastavnika i asistenata na kongresima, mogućnost nabavka znanstvene opreme te općenito rast znanstvenog ugleda ustanove. Ovom izložbom željeli smo kroz fotografije predstaviti istraživanja naših znanstvenika, te pokušati dočarati svu ljepotu i raznolikost znanstvenog rada u području tehničkih znanosti. Poticaj tome odvijanje je Festivala znanosti Sveučilišta u Rijeci, ali vjerujem da će ova izložba ostati stalna postava našeg fakulteta kojoj će svaki naš novi znanstveni projekt udahnuti novi život. 
Koristim ovu prigodu da svim našim znanstvenicima zahvalim na njihovom trudu i doprinosu znanstvenom ugledu naše ustanove. Kolegama prof. dr. sc. Domagoju Lancu i prof. dr. sc. Marini Franulović zahvaljujem na trudu koji su uložili u pripremu i uređenje cjelokupne građe.

S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Dekanica   

U Rijeci, travanj 2019.

 

izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png