Znanstvena izložba

Modeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala - SIMMAT

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Marina Franulović Izvor financiranja: Hrvatska Zaklada za Znanost, IP-2019-04-3607
Suradnici: Prof. dr. sc. Dražan Kozak, Doc. dr. sc. Kristina Marković, Matej Gljušćić, mag. ing. nav. arch., Mag. ing. mech. David Liović, Maja Dundović, dipl. ing. stroj. Trajanje: 2019 - 2023

 

slika 1.jpgModeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala
slika 2.pngEksperimentalna ispitivanja kompozitnih materijala formiranih aditivnom tehnologijom
slika 3.jpgRezultati eksperimentalnih ispitivanja kompozitnih materijala formiranih aditivnom tehnologijom
slika 4.jpgFotoelastična ispitivanja biokompatibilnog materijala formiranog aditivnom tehnologijom

 

Visoka razina tržišnog natjecanja danas postavlja putokaze za razvoj novih tehnologija u dizajnu strojarskih konstrukcija i predstavlja značajne izazove konstruktorima. Razvoj novih tehnologija s jedne strane proširuje mogućnosti optimizacije dizajna strojarskih konstrukcija, a s druge strane kao imperativ postavlja potrebu istraživanja ponašanja inovativnih materijala koji mogu ispuniti zahtjeve ovih tehnologija, te istovremeno ispuniti i kriterije čvrstoće, krutosti i stabilnosti konstrukcija. Tijekom rada na projektu BIOMAT HRZZ-a koji je u završanoj fazi provedbe kontinuirano se vrši istraživanje mogućnosti primjene razvijene metodologije za modeliranje i simulaciju ponašanja biomaterijala na inovativne i nekonvencionalne materijale. Posljedično, sistematizacija informacija o materijalima širokog spektra karakteristika i mogućnosti primjene te sistematizacija materijalnih modela upućuje na relevantnost i potrebu za istraživanjem ponašanja ovih materijala. Nadalje, uočava se posebnost u strukturi bioloških materijala koja se promatra kao korelacija matrice i kolagenskih vlakana i njihova sličnost s kompozitnim strukturama, pa kroz svobuhvatnu analizu potencijala za istraživanje inovativnih materijala usmjerava prijedlog ovoga istraživanja upravo prema kompozitnim strukturama. Uočena je i potreba za usvajanjem znanja o ponašanju titanijevih legura te je istraživanje njihovog ponašanja prepoznato kao povezan sekundarni cilj predloženog istraživanja. Razvoj novih tehnologija fokus projekta dodatno usmjerava prema istraživanju ponašanja ovih materijala dobivenih aditivnim tehnologijama. Temeljem izloženog, a uz pregled trenutnog stanja u promatranom području, planirano istraživanje predstavlja nastavak prethodnih straživanja na način da će se razvijena metodologija, efikasna kako za metalne materijale tako i biološke, prilagoditi i primijeniti na karakterizaciju, simulaciju te analizu ponašanja i usvajanje potrebnih znanja o spomenutim materijalima dobivenim aditivnim tehnologijama.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png