Znanstvena izložba

Mehaničko ponašanje nanostruktura

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Marko Čanađija Izvor financiranja: Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci
Suradnici: Prof. dr. sc. Roberto Žigulić; Izv. prof. dr.sc. Marino Brčić; V. asist. dr. sc. Neven Munjas; Nikola Anđelić Trajanje: 2019.-2021.

 

Slika1.jpgUtjecaj pomaka neutralne ravnine na maksimalni progib kompozitne nanokonzole
Slika2.pngModel zakrivljene ugljične nanocijevi s defektima i njenzina interakcija s epoksi matricom
Slika3.jpgUzdužni i radijalni koeficijent toplinske ekspanzije ugljične nanocijevi
Slika4.jpgGrafen s defektima - savijanje

 

Istraživanje će biti orijentirano prema mehaničkom modeliranju naprednih nanostruktura, u prvom redu nanogreda u neizotermnom okolišu. Motivacija za ovaj dio istraživanja leži u mehaničkom ponašanju ovisnom o veličini (tzv. nelokalni efekti) koje je primijećeno na nanostrukturama. Sile koje su beznačajne na makrorazini, postaju važne na tako malim razinama. Kao posljedica ovoga, mehaničko ponašanje u nekoj točki ovisi i o okolici ove točke. Stoga lokalne mehaničke formulacije koje se uobičajeno koriste u inženjerstvu nisu primjerene za analize ovako malih struktura. Pristup koji će se koristiti bit će u osnovi integralne prirode. Nedavno je pokazano da se ovaj pristup može učiniti istovjetnim gradijentim metodama, ukoliko se koriste pravilni rubni uvjeti. Valja naglasiti da su u literaturi često korištene gradijentne metode gotovo bez izuzetaka uključivale neadekvatne rubne uvjete. Ovo je pak vodilo nizu paradoksalnih rezultata. Pristup izabran za ovo istraživanje nema takve nedostatke, a bit će primijenjen na kompozitne materijale i probleme s inercijskim efektima u slučajevima kada se promjena temperature ne može zanemariti. Ovakvo proširenje na neizotermne probleme omogućilo bi širu primjenu modela, posebnu u području mjerenja mehaničkih veličina na nanorazini.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png