Znanstvena izložba

Rekonstrukcija vremensko-frekvencijske distribucije iz komprimirano uzorkovane domene neodređenosti analiziranog signala

crtica.png

Voditelj: prof. dr. sc. Viktor Sučić Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci
Suradnici: 

dr. sc. Ivan Volarić, mag. ing. el.
Vedran Jurdana, mag. ing. el.

Trajanje: 2019. - 2021.

 

Slika1.pngWigner-Villeova distribucija signala s tri linearne FM komponente.
Slika2.pngMeđusobni položaj auto-članova i među-članova u: (a) vremensko-frekvencijskoj domeni, (b) domeni neodređenosti.
Slika3.pngAdaptivno izračunata maska za komprimirano uzorkovanje u domeni neodređenosti.
Slika4.pngRekonstruirana vremensko-frekvencijska domena (iz 3% ukupnoga broja uzoraka) primjenom uvjeta prorijeđenosti.

 

Pri analizi nestacionarnih signala poželjno je promatrati energiju signala kao funkciju vremena i frekvencije istodobno; takav se prikaz naziva vremensko-frekvencijska distribucija (VFD) signala. Energija idealne VFD usko je lokalizirana oko trenutne frekvencije komponenti signala. Kada se signal sastoji od više komponenti, VFD uvodi neželjene članove (tzv. među-članove) koji otežavaju interpretaciju VFD.

Jedna od metoda uklanjanja među-članova koristi svojstvo prorijeđenosti signala na način da se komprimirano uzorkuju (KU) oni uzorci domene neodređenosti koji ne sadrže među-članove, tj. uzorci koji se nalaze blizu ishodišta domene. Broj KU uzoraka je relativno mali u usporedbi s ukupnim brojem uzoraka.

Kako bismo dobili VFD visoke rezolucije, potrebno ju je rekonstruirati rješavanjem optimizacijskog problema. Odabirom funkcije koja potiče prorijeđenost VFD kao funkcije cilja optimizacijskog problema, moguće je dobiti VFD visoke rezolucije.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png