Znanstvena izložba

Istraživanje, analiza i modeliranje  ponašanja konstrukcijskih elemenata opterećenih pri sobnoj i povišenim temperaturama

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Josip Brnić, professor emeritus Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci, UNIRI PROJEKTI, uniri-technic-18-42
Suradnici: Prof. dr. sc. Marko Čanađija, Izv. prof. dr. sc. Goran Vukelić, Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski, Asistent, mr. sc. Goran Vizentin Trajanje: 2019. - 2021.

 

slika1final.jpgIstraživačka oprema
slika 2.jpgInženjerski dijagrami : naprezanje-deformacija
slika 3.jpgModeliranje puzanja
slika 4 v2.jpgDijagram: naprezanje-životni vijek

 

Konstrukcijski elementi  kao  dijelovi nosive structure, stroja ili uređaja   mogu biti napregnuti statički ili dinamički pri sobnoj ili povišenim temperaturama. Materijal se za izradu elementa izabire  sukladno njegovoj namjeni i uvjetima eksploatacije. U ovome će se projektu provoditi istraživanje, analiza i modeliranje ponašanja konstrukcijskih elemenata izrađenih iz strukturnih, konstrukcijskih, martenzitnih i drugih čeličnih legura, napregnutih pri sobnoj i povišenim temperaturama. Numerička i eksperimentalna analiza ponašanja materijala napregnutog elementa čine cjelinu istraživanja. Numerička analiza predstavlja predviđanje / modeliranje ponašanja elementa strukture čiju verifikaciju podupire eksperimentalna analiza istog promatranog procesa. Istraživanja ponašanja materijala elemenata konstrukcije obuhvatit  će vlačna naprezanja te  puzanje materijala pri različitim povišenim temperaturama, ispitivanje energije loma materijala te njegova visokocikličnog zamora kao i trajne dinamičke čvrstoće. Eksperimentalna istraživanja vlačno napregnutih elemenata pri sobnoj i povišenim temperaturama služit će za  određivanje mehaničkih i elastičnih svojstava materijala. Rezultati će  prikazivati inženjerske dijagrame naprezanje-deformacija te temperaturne zavisnosti svojstava. Istraživanja u području puzanja pri različitim povišenim temperaturama imaju za cilj analizu otpornosti materijala na puzanje a prikazat će se u vidu krivulja puzanja. Temeljem istraživanja energije loma utvrdit će se ujedno lomna žilavost jednostavnom metodom. Istraživanjima visokocikličnog zamora materijala provoditi će se za određeni omjer minimalnog i maksimalnog naprezanja. Odredit će se čvrstoća zamora materijala kod određenog broja ciklusa te trajna dinamička čvrstoća. Ispitivanja mikrostrukture materijala za pojedina istraživanja pri određivanju mehaničkih svojstava materijala kao i pri puzanju i zamoru materijala sastavni su dio ukupnih istraživanja

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png