Znanstvena izložba

Akumulacija i izmjena toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Anica Trp Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci  uniri-tehnic-18-69
Suradnici: Prof. dr. sc. Kristian Lenić, izv. prof. dr. sc. Igor Wolf, doc. dr. sc. Paolo Blecich, doc. dr. sc. Igor Bonefačić, doc. dr. sc. Vladimir Glažar, asist. Mateo Kirinčić, asist. Fran Torbarina Trajanje: 2019. - 2021.

 

Slika1-UniRi.jpgSustav obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom
Slika2-UniRi.jpgLamelni izmjenjivač topline s mikrokanalima
Slika3-UniRi.jpgCijevni lamelni izmjenjivač topline
Slika4-UniRi.jpgTermografsko snimanje lamelnog izmjenjivača topline

 

Predmet istraživanja projekta su analize fizikalnih procesa akumulacije i izmjene toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije. Znanstvena istraživanja provest će se eksperimentalnim mjerenjima izmjene topline na testnom sustavu obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom i ispitnoj liniji za izmjenjivače topline. Za provedbu istraživanja koristit će se standardna metodologija mjerenja koja uključuje umjeravanje osjetnika, procjenu mjerne nesigurnosti te statističku obradu i analizu prikupljenih podataka. U svrhu provođenja numeričkih analiza, za svaki od problema istraživanja, razmatranjem fizikalnih procesa, definirat će se domena numeričkog proračuna te postaviti matematički model koji uključuje jednadžbe očuvanja te početne i rubne uvjete. Odabrat će se numerička metoda i provesti numeričko rješavanje. Postavljeni matematički modeli bit će provjereni usporedbom rezultata s rezultatima eksperimentalnog istraživanja. Nakon provjere valjanosti matematičkih modela, provest će se nizovi numeričkih simulacija u svrhu ispitivanja utjecaja različitih radnih parametara na fizikalne procese akumulacije toplinske energije u latentom spremniku i fizikalne procese izmjene topline u izmjenjivačima. Očekivani znanstveni doprinos istraživanja na projektu obuhvaća definiranje smjernica za odabir optimalnih radnih parametara analiziranih komponenata i sustava obnovljivih izvora energije u svrhu povećanja energetske učinkovitosti.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png