Znanstvena izložba

Inovativne mehatroničke konstrukcije za pametna tehnološka rješenja

crtica.png

Voditelj: prof. dr. sc. Saša Zelenika Izvor financiranja: UNIRI projekt
Suradnici:

prof. dr. sc. Igor Mezić, University of California Santa Barbara i Sveučilište u Rijeci
prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet i KBC Rijeka
doc. dr. sc. Ervin Kamenar, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
doc. dr. sc. Željko Vrcan, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Marko Perčić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Petar Gljušćić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Trajanje: 2019.-2021.

 

SZ1.jpgMehatronički sustavi ultra-visokih preciznosti i točnosti
SZ2.jpgKarakterizacija nanotrenja
SZ3.jpgSustavi prikupljanja i pretvorbe niskorazinske energije iz okoliša
SZ4.jpgRehabilitacijski uređaji

 

Predloženi interdisciplinarni projekt, koji se vrlo dobro uklapa u UNIRI ali i nacionalne i EU strategije pametne specijalizacije te se temelji na dosadašnjim aktivnostima i publikacijama okupljene istraživačke skupine, ima za cilj sustavan konstrukcijski pristup razvoju naprednih mehatroničkih konstrukcija koje će:

-    imati upravljačke sustave kojima će se minimizirati i kompenzirati prisutne nelinearnosti,

-    koristiti energetski autonomne minijaturizirane komponente, te

-    se primijeniti u zdravstvu, posebno za nosive pametne te za inovativne aktivne rehabilitacijske uređaje.

Doista, projekt će:

-    upotrebnom naprednih mjernih tehnologija omogućiti karakterizaciju trenja u nano- i mikrometarskoj domeni,

-    na toj osnovi omogućiti razvoj naprednih prilagodljivih i prediktivnih algoritama kompenzacije tih i drugih nelinearnosti prisutnih u inovativnim mehatroničkim konstrukcijama,

-    omogućiti razvoj optimalnih konstrukcijskih oblika uređaja za prikupljanje i pretvorbu niskorazinske kinetičke energije gibanja ruku minimiziranih dimenzija koji će se odlikovati maksimizacijom dobivene energije uz širok frekventni opseg te primjenu za nosive uređaje u zdravstvu, te

-    omogućiti konstrukciju naprednih mehatroničkih uređaja za rehabilitaciju ruku, temeljenih i na 3D tisku, koji su prilagodljivi potrebama terapeuta i pacijenata te se odlikuju manjim dimenzijama te većom učinkovitošću i ekonomičnošću.

Jedan od glavnih ciljeva projektnih aktivnosti je i poboljšanje kompetencija i razvoj karijera doktoranada koji su dio istraživačkog tima, i to ne samo na polju istraživanja, nego i kroz stjecanje vještina potrebnih za samostalni istraživački rad. Važan instrument je pritom diseminacija projektnih rezultata koja će poslužiti i za poboljšanje njihovih komunikacijskih i prezentacijskih vještina. U tu je svrhu razrađen i plan mobilnosti mladih istraživača na projektu ali i specifičan plan razvoja kolaborativnosti, kako na UNIRI tako i, posebice, s inozemnim istraživačkim skupinama.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png