Znanstvena izložba

Mehanizmi očvršćivanja i žilavosti Mg2(SixSn1-x) faze u finozrnatim Mg-Sn-Si-Al-Zn-Sb(-Sr) slitinama

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Marko Čanađija / Prof. dr. sc. Xuefeng Guo Izvor financiranja: Znanstveno-tehnološka suradnja s NR Kinom – Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Suradnici: Prof. dr. sc. Goran Turkalj; Prof. dr.sc.Domagoj Lanc; Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić Trajanje: 2018.-2019.

 

Slika1.PNGOvisnost krivulja naprezanje-deformacija o temperaturi za Mg slitinu
Slika2.jpgNiskociklički zamor nove Mg slitine – promjene naprezanje – deformacija na 150 °C
Slika3.jpg Kratkotrajno puzanje Mg slitine na 150 °C
Slika4.jpgMinijaturne čeljusti za prihvat epruveta za vlačni test na kidalici

 

Magnezijeve slitine u fokusu su aktualnih istraživanja kako u akademskoj zajednici, tako i u industriji. Glavni razlog popularnosti jest što njihov omjer čvrstoće i mase odgovara čeliku ili aluminijskim slitinama visoke čvrstoće.  Vrlo mala specifična težina (4,5 puta manja od čelika) čini ga prikladnim izborom za tankostijene konstrukcije. Radna temperatura slitina temeljenih na Mg-Al i Mg-Zn je u općem slučaju ispod 150 ℃. Da bi se osigurala otpornost na toplinu, težište istraživanja danas se prebacuje na Mg slitine bez rijetkih zemalja. Primijetilo se da su Mg-Si sustavi potencijalno rješenje za aplikacije na povišenim temperaturama što se može pripisati Mg2Si i Mg2Si sličnim fazama. No, u uobičajenim uvjetima lijevanja Mg2Si i slične faze vrlo su grube i krhke, što vodi slitinama niske čvrstoće i duktilnosti. Promjena ove grube dendritske Mg2Si faze i ostalih faza tako da stvaraju nove slične međumetalne faze iste kristalne strukture kao i Mg2Si, ali sa duktilnim osobinama, ključ je za primjenu Mg-Si sustava na sobnim i povišenim temperaturama. U ovom projektu, Sn se odabire kao glavni legirni element koji će formirati duktilne Mg2 (SixSn1-x) faze. Također, tragovi Sb i Sr dodaju se tako da mijenjaju morfologiju Mg2 (SixSn1-x). Stoga će nove magnezijeve slitine biti uglavnom poboljšane Mg2(SixSn1-x) fazom, te će se istražiti njezini mehanizmi očvršćivanja i žilavosti. Ovo predstavlja glavnu motivaciju za predloženi istraživački projekt.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png