Znanstvena izložba

Utjecaj opterećenja okoliša na značajke sustava dinamičkog pozicioniranja plovnih objekata

crtica.png

Voditelj: doc. dr. sc. Marko Valčić Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci (uniri-tehnic-18-266)
Suradnici: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, doc. dr. sc. Aleksandar Cuculić, mr. sc. Zoran Mužić, Natalija Vitali, mag. ing. nav. arch., Luca Braidotti, mag. ing. nav. arch., Ivan Panić, mag. ing. el. Trajanje: 2019. - 2021.

 

Slika1.jpgStruktura sustava za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata. Prilagođeno prema: Sørensen, A.J. (2012). Marine Control Systems. Lecture Notes, NTNU, Trondheim, Norway.
Slika2.jpgUtjecaj propulzor-propulzor na povećanje brzine napredovanja kod stražnjeg propulzora uz posljedično smanjenje generiranog poriva
Slika3.jpgOptimalna alokacija s i bez efekata smanjenja poriva uz konačnu realokaciju i kompenzaciju smanjenog poriva
Slika4.jpgHibridna električna propulzija s baterijskim skladištima energije

 

Predloženo istraživanje temelji se na dosadašnjim znanstvenim radovima i rezultatima iz područja brodske hidrodinamike, brodskih elektro-energetskih sustava i sustava upravljanja na dinamički pozicioniranim plovnim objektima sa svrhom dodatnog povećanja učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava propulzije ovakvih plovnih objekata, kao i posljedičnog smanjenja po okoliš štetnih emisija.

Većina postojećih postupaka i predloženih metoda optimalne alokacije poriva u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata ne uzima u obzir brojne efekte koji uzrokuju nenamjerno smanjenje poriva. Ove efekte primarno uzrokuje opterećenje okoliša, ali i različiti drugi oblici međudjelovanja propulzora i njihove okoline. Neovisno o uzroku, posljedice ovih efekata se vrlo nepovoljno odražavaju na brojne značajke sustava za dinamičko pozicioniranje kao što su smanjenje točnosti pozicioniranja, povećanje potrošnje električne energije, te stvaranje iznenadnih prijelaznih pojava koje nepoželjno utječu i na rad propulzora i na cijeli elektro-energetski sustav. Stoga će u ovom istraživanju biti predložene i implementirane odgovarajuće mjere s hidrodinamičkog, elektro-energetskog i upravljačkog aspekta, a sve sa ciljem da se navedeni nepovoljni učinci ili otklone u potpunosti ili smanje na što manju mjeru.

Predlagatelj projekta i članovi tima djelatnici su Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, te Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Zavoda za elektrotehniku, automatiku i informatiku. U timu su i četiri doktoranda na poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima. Dvoje od njih su sa Sveučilišta u Rijeci, jedan je sa Sveučilišta u Trstu, a jedan je stručnjak iz privrede. Prema tome, važno je istaknuti i poticaj kojim bi predloženo istraživanje dodatno učvrstilo znanstvenu i stručnu suradnju i povezivanje navedenih institucija, kao i širu diseminaciju te moguću primjenu rezultata istraživanja u industriji.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png