Znanstvena izložba

Karakterizacija i istraživanje ponašanja naprednih materijala za strojarske komponente

crtica.png

Voditelj: Prof. dr. sc. Marina Franulović Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci, uniri-tehnic-18-34
Suradnici: Doc. dr. sc. Kristina Marković, Matej Gljušćić, mag. ing. nav. arch., Maja Dundović, dipl. ing. stroj., Prof. dr. sc. Danica Kragić Trajanje: 2019. - 2021.

 

Slika 1.jpgAditivne tehnologije u izradi ispitnih uzoraka
Slika 2.jpgStruktura ispitnih uzoraka
Slika 3.jpgIspitivanje ponašanja materijala
Slika 4.jpgIspitni uzorci iz kompozita proizvedenih aditivnom tehnologijom

 

Dizajn strojarskih konstrukcija u vrijeme brzog razvoja tehnologija uz visoku razinu tržišnog natjecanja predstavlja značajan izazov s kojim se suočavaju konstruktori. Jedan od najutjecajnijih faktora za ostvarenje optimalne konstrukcije je izbor materijala. Zbog povoljnih mehaničkih svojstava po jedinici mase i mogućnosti projektiranja strojarskih konstrukcija prema specifičnim zahtjevima, tradicionalni se materijali sve češće zamjenjuju alternativnim naprednim materijalima, poput kompozita s polimernom matricom ojačanima staklenim, ugljičnim ili aramidnim vlaknima. Nadalje, širenjem procesa aditivne tehnologije 3D otisnuti polimeri kao i kompoziti sve se više koriste u interdisciplinarnim granama inženjerstva. S obzirom na visoku anizotropnost kao rezultat same aditivne tehnologije te povećanjem stupnja anizotropnosti adicijom vlakana, projektiranje i analiza konstrukcija od aditivnih polimera i kompozita iziskuje poznavanje većeg broja materijalnih parametara, sukladno opravdanosti primjene složenih materijalnih modela. Kako bi se osigurala precizna karakterizacija ovakvih materijala, istražit će se njihovo ponašanje eksperimentalnim testiranjem mjernih uzoraka u uvjetima kontroliranoga opterećenja. Izradit će se numerički model za predviđanje pojave oštećenja u uzorcima izrađenim aditivnom tehnologijom 3D tiskanja. Inverznim modeliranjem uz primjenu metode konačnih elemenata i genetskog algoritma identificirat će se materijalni parametri kako bi se kalibrirao materijalni model i omogućilo modeliranje ponašanja materijala pri dizajnu strojarskih konstrukcija. Dodatne analize i planiranje mjernih protokola optičkim ispitivanjima daju dodatni benefit istraživanju radi mogućnosti validacije simulacije ponašanja gotovih komponenti izrađenih iz fotoelastičnih materijala. Stoga će se analizirati rezultati dodatnih eksperimentalnih postupaka na validaciju dizajniranih komponenti optičkom analizom interferencije svjetla fotoelastičnih materijala.

Prethodni projekt
Sljedeći projekt
izlozba-riteh.png
izlozba-riteh-footer.png