shutterstock_175644863.jpg
Objavljeno
28. lipnja 2020.

Izbori za Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci

Izbori za Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci održat će se 15. srpnja.

Izbori studenata u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci za mandatno razdoblje 2020./2022. će se održati 15. srpnja 2020. godine na području Tehničkog fakulteta u Rijeci.

Kandidature za izbore se zaprimaju do uključno 30. lipnja 2020. godine te se predaju na portu Fakulteta s napomenom 'Za Izborno povjerenstvo' nakon čega će ih Izborno povjerenstvo procesuirati te sastaviti listu kandidata za svaku izbornu jedinicu. 

Kandidat minimalno mora imati 60 ostvarenih ECTS bodova u posljednje dvije godine studija.


Potrebno je predati sljedeće (u izvorniku i dvije preslike):

1. potvrdu o upisu kandidata na Tehnički fakultet u Rijeci

2. ispunjeni kandidacijski obrazac koji se može preuzeti na http://sz-ri.com/wp-content/uploads/2018/05/Obrazac-2.-Studentski-izbori-2018.docx

3. opis plana i programa kandidata za mandatno razdoblje 2020./2022. 

4. potvrdu Fakulteta da kandidat nije bio subjekt stegovnog postupka ili postupka provedenog sukladno Etičkom kodeksu te da nije donesena konačna odluka o stegovnoj mjeri ili konačna odluka o kršenju Etičkog kodeksa

5. životopis kandidata

Stavke 1. te 5. mora dostaviti i zamjenik kandidata.

 

NAPOMENE: 

Kandidatura se može predati e-mailom na adresu predsjednika Studentskog zbora: esmoljan@riteh.hr .

Potvrde potrebne za kandidaturu moguće je zatražiti e-mailom od Studentske službe te tako nije potrebno dolaziti na Fakultet po iste.

Naputak o kandidaturi moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://sz.uniri.hr/wp-content/uploads/2020/06/IP-2020-Naputak-o-kandidaturi-o.pdf

Općenito više informacija o izborima moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://sz.uniri.hr/vijesti/studentski-izbori-2020/

 

Izborne jedinice su sljedeće:

I. Izborna jedinica – preddiplomski sveučilišni, diplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studiji strojarstva i brodogradnje – 8 članova


II. Izborna jedinica – preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studiji elektrotehnike i računarstva i preddiplomski stručni studij elektrotehnike – 8 članova


III. Izborna jedinica – Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji – 2 člana


Odluku o ustroju izbornih jedinica za izbor studenata u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://sz.uniri.hr/wp-content/uploads/2020/06/SZ-RITEH-izborne-jedinice-2020.pdf .

 

Naputak o radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://sz.uniri.hr/wp-content/uploads/2020/06/IP-2020-Naputak-bira%C4%8Dkim-odborima-o.pdf