Teh. faks-34.jpg

 

 

 

Teh. faks-26.jpg

Sveučilište u Rijeci 
TEHNIČKI FAKULTET

Vukovarska 58
51000 Rijeka 

Telefon: ++385 51 651 444
Fax: ++385 51 651 416 
E-mail: dekanat@riteh.uniri.hr
OIB: 46319717480
Žiro račun: HR6024020061100110092
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Tehnički  fakultet je otvoren radnim danom od 7:00 do 22:00.

 

Povijest 

Tradicija visokog školstva u gradu Rijeci seže sve od 1627. godine, a početak sustavnog školovanja tehničkih kadrova na ovom području počinje odlukom o premještaju Carsko-kraljevske Mornaričke akademije iz Trsta u Rijeku 1854. godine. Tom je odlukom uveden redoviti četverogodišnji studij sa sadržajima izobrazbe iz područja gradnje željeznih brodova i parnih strojeva za potrebe tadašnje austrijske vojske, koji se održavao sve do razdoblja iza I. svjetskog rata. Temelji Tehničkog fakulteta su i tehnička postignuća u našem gradu i okolici poput izuma torpeda 1866. godine, prvih svjetskih snimki puščanog metka u letu 1886. godine, rođenja i prvih znanstvenih postignuća svjetski poznatog seizmologa i meteorologa Andrije Mohorovičića, te razvoja nekih od ključnih elementa u brodograđevnoj i strojarskoj industriji kao i u energetici.

mornaricka_akademija.jpg
Grafika s inaguracije Mornaričke akademije, 1866.

Godina osnutka Fakulteta je 1960., tada pod imenom Strojarskog fakulteta. Nakon prvotnog školovanja diplomiranih inženjera strojarstva, Fakultet od šk. god. 1969./70. školuje i diplomirane inženjere brodogradnje te mijenja ime u Strojarsko-brodograđevni fakultet. Pod ovim imenom djeluje do 1973. godine kada je preimenovan u Tehnički fakultet. Fakultet je šk. god. 1971./72. započeo sa izvođenjem nastave na studiju građevinarstva, koji se 1976. godine osnivanjem Građevinskog fakulteta odvaja u samostalnu organizaciju. 

Danas Fakultet objedinjuje djelatnost 11 zavoda. U sklopu zavoda djeluje 38 katedri i 50 laboratorija, a na Fakultetu djeluju i Računalni centar, Knjižnica, te Financijska služba, Služba nabave i komercijale, Služba općih i kadrovskih poslova, Služba studentske evidencije i Tehnička služba. Od 171 zaposlenika 69 ih je u znanstveno-nastavnim, 9 u nastavnim i 25 u suradničkim zvanjima, 18 je znanstvenih novaka, tri su zaposlenika na projektima Hrvatske zaklade za znanost, a 38 je djelatnika u administrativnim i stručnim službama. Sedam je zaposlenika izvan sustava MZOŠ te dva na stručnom osposobljavanju. Na Fakultetu radi i veći broj vanjskih suradnika. 

most.jpg

Fakultet izvodi sveučilišne prijediplomske i sveučilišne diplomske studijske programe na području strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva te stručne prijediplomski studijske programe na području strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, kao i trogodišnji treći ciklus obrazovanja koji omogućava stjecanje doktorata znanosti na području tehničkih znanosti, i to na polju strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike, računarstva, temeljnih tehničkih znanosti te interdisciplinarnih tehničkih znanosti. Do sada je na Tehničkom fakultetu u Rijeci diplome steklo 128 doktora znanosti, 95 magistara znanosti, 2899 diplomiranih inženjera (od čega 2335 strojarstva, 311 brodogradnje i 253 elektrotehnike), 691 magistra inženjera (od čega 282 strojarstva, 75 brodogradnje, 303 elektrotehnike i 31 računarstva), 1536 inženjera (od čega 717 strojarstva, 108 brodogradnje i 711 elektrotehnike), 1061 sveučilišnih prvostupnika inženjera (od čega 480 strojarstva, 82 brodogradnje, 360 elektrotehnike i 139 računarstva) te 335 stručna prvostupnika inženjera (od čega 122 strojarstva, 32 brodogradnje i 181  elektrotehnike). Danas tu studira više od 2000 studenata.