shutterstock_105896591.jpg
znanstvena-izlozba-banner.png

Istraživanje i projekti

Na Tehničkom fakultetu aktivan je veliki broj istraživača čiji se pravci istraživanja u najvećoj mjeri usmjeravaju u četiri znanstvena polja: strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika i računarstvo, a pokrivaju i temeljne i interdisciplinarne tehničke znnosti. Ovakva struktura omogućava interdisciplinarnost istraživanja te omogućuje ostvarenje značajnih rezultata međusobnim povezivanjem, kao i povezivanjem sa širom akademskom zajednicom. 


Aktivni projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv projekta Voditelj Vrsta projekta

Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova

Jasna Prpić-Oršić

Istraživački
Modeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala Marina Franulović Istraživački
Nelokalni mehanički modeli nanogreda Marko Čanađija Istraživački
Procjena granične nosivosti inženjerskih konstrukcija Domagoj Lanc Istraživački
Strojno učenje za prijenos znanja u medicinskoj radiologiji Ivan Štajduhar Istraživački
Razvoj modela za procjenu ponašanja materijala temeljenih na strojnom učenju Robert Basan Istraživački
Autonomni sustav bespilotnih letjelica za traženje i spašavanje na moru Stefan Ivić Istraživački


EU PROJEKTI

Naziv projekta

Sudionici u projektu

Vrsta projekta

Nacionalni centri kompetencija u EuroHPC okviru - EuroCC

Prijavitelj – University of Stuttgart, High-Performance Computing Center Stuttgart, Njemačka

RITEH istraživački tim:

Lado Kranjčević – koordinator

Ivan Štajduhar

Goran Mauša

Jonatan Lerga

Luka Grbčić
EU H2020
YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer - YUFERING

Prijavitelj – University of Ciprus, Cipar

RITEH istraživački tim:

Saša Zelenika

Ivan Štajduhar
EU H2020
Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD)

Prijavitelj – Tehnički fakultet u Rijeci

Voditelj – Lado Kranjčević

RITEH istraživački tim:

Siniša Družeta

Goran Mauša

Luka Grbčić

Ivana Lučin

Ante Sikirica

Marta Alvir

Toni Holjević
OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
DATACROSS: Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima

Prijavitelj – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Suvoditelji – Sven Lončarić i Ivan Petrović

RITEH istraživački tim:

Zlatan Car

Viktor Sučić

Kristijan Lenac

Jelena Musulin

Domagoj Pinčić

Sandi Baressi Šegota

Daniel Štifanić
OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja

Prijavitelj – Feroplast d.o.o., Buje

RITEH istraživački tim:

Sandro Doboviček – koordinator

Duško Pavletić

Marino Brčić

Maja Vlatković

Ivana Čabrijan

Domagoj Vrtovšnik
OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
ABsistemDCiCloud

Prijavitelj – Alarm automatika d.o.o., Rijeka

RITEH istraživački tim

Jonatan Lerga – koordinator

David Bačnar

Ana Vranković Lacković

Luka Batistić

OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
Digital Empowering Trough HPC Education – HiPowerEd

Prijavitelj – Tehnički fakultet u Rijeci

Voditelj – Lado Kranjčević

RITEH suradnici:

Siniša Družeta

Luka Grbčić
ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness) 2020 – 2023
Uvođenje zajedničkih kratkih ICT tečajeva za bolju zapošljivost studenata i diplomanata (WICT)

Prijavitelj – Tehnički fakultet u Rijeci

Voditelj – Zlatan Car

ERASMUS+ (Partnerships for cooperation)
Promocija održivosti kao ključnog pokretača u obrazovanju za razvoj programske podrške (SUSTRAINABLE)

Prijavitelj – University of Coimbra, Informatics Engineering Department, Portugal

Voditelj – João Paulo Fernandes

RITEH suradnici:

Goran Mauša – koordinator

Sandi Ljubić
ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Strategic Partnerships for higher education) 2020 – 2023
Implementacija kombiniranog učenja za robusno, širokodostupno i učinkovito visoko obrazovanje (BLISS)

Prijavitelj – KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Švedska

Voditelj – Antonio Maffei

RITEH suradnici:

Sandi Ljubić – koordinator

Ivan Štajduhar

Arian Skoki

Franko Hržić

Alen Salkanović
ERASMUS+ (KA220-HED - Cooperation partnership in higher education)
Transverzalne vještine u primijenjenoj umjetnoj inteligenciji (TSAAI)

Prijavitelj – University of Malaga, Španjolska

Voditelj – Francisco L. Valverde

RITEH suradnici:

Ivan Štajduhar – koordinator

Sandi Ljubić

Franko Hržić

Arian Skoki

Alen Salkanović

Mateja Napravnik

Iva Matetić
ERASMUS+ (2021-1-ES01-KA220-HED-000030125) 2022 – 2025
Girls go STEM

Prijavitelj – Sveučilište u Zagrebu

RITEH suradnici:

Ivan Dražić – koordinator

Angela Bašić Šiško

Vanja Čotić Poturić
ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Strategic Partnerships for higher education)
Mreža za gravitacijske valove, geofiziku i strojno učenje

Prijavitelj – European Gravitational Observatory, Pisa, Italija

Voditelj – Elena Cuoco

RITEH suradnici:

Jonatan Lerga

Ivan Štajduhar
COST Action 2018 - 2022
Optimizacija ispitnih konstrukcija (ODIN)

Prijavitelj – Cardiff University, School of Engineering, Cardiff, UK

Voditelj – Rhys Pullin

RITEH suradnici:

Saša Zelenika
COST Action 2019 - 2023

Povezivanje obrazovne i istraživačke zajednice za inovativno društvo osviješteno ograničenja resursa

Prijavitelj – Sveučilište Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, Srbija

Voditelj – Gordana Rakić

RITEH suradnici:

Goran Mauša

COST Action 2020 - 2024

Europska mreža za osiguravanje integriteta hrane korištenjem nerazornih spektralnih senzora

Prijavitelj – University of Cordoba, Španjolska

Voditelj – Dolores Perez-Marin

RITEH suradnici:

Ivan Štajduhar
COST Action 2020 - 2024
Napredni kompozitni materijali podvrgnuti visokim brzinama deformiranja: put do certificiranja analizom (HISTRATE)

Prijavitelj – Ghent University, Belgija

Voditelj – Patricia Verleysen

RITEH suradnici:

Zlatan Car
COST Action 2022 - 2026
Pan-Europska mreža za održivu hidroenergiju (PEN@Hydropower)

Prijavitelj – TU Wien, Austrija

Voditelj – Eduard Doujak

RITEH suradnici:

Zoran Čarija
COST Action 2022 - 2026
Network for implementing multiomics approaches in atherosclerotic cardiovascular disease prevention and research (AtheroNET)

Prijavitelj – Università degli Studi di Milano, Italija

Voditelj – Paolo Magni

RITEH suradnici:

Ivan Štajduhar
COST Action 2022 - 2026

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI 2018-2021

Naziv projekta

Voditelj

Istraživanje i razvoj prediktivnih modela ponašanja konstrukcijskih materijala temeljenih na metodama strojnog učenja

Robert Basan

Istraživanje, analiza i modeliranje ponašanja konstrukcijskih elemenata opterećenih pri sobnoj i povišenim temperaturama

Josip Brnić

Nelinearno dinamičko ponašanje rotacijskih strojeva

Sanjin Braut

Napredne upravljačke strukture u suvremenim reguliranim elektromotornim pogonim

Neven Bulić

Razvoj inteligentnog ekspertnog sustava za online diagnostiku raka mokračnog mjehura

Zlatan Car

Istraživanje alternativnih tehnika hlađenja-podmazivanja za održivu strojnu obradu teško obradivih materijala

Goran Cukor

Mehaničko ponašanje nanostruktura

Marko Čanađija

Interdisciplinarna istraživanja strujanja fluida u makro i mikro sustavima primjenom super-računalnih simulacija

Zoran Čarija

Analiza matematičkih modela mehanike fluida i tehničkih sustava pomoću podacima vođenih algoritama za Koopmanov operator

Nelida Črnjarić-Žic

Karakterizacija i istraživanje ponašanja naprednih materijala za strojarske komponente

Marina Franulović

Razvoj pametne jakne

Miroslav Joler

Primjena tehnologija inkrementalnog oblikovanja u individualnoj proizvodnji izradaka iz naprednih polimernih materijala

Zoran Jurković

Razvoj hibridnog 2D/3D modela za učinkovito modeliranje strujanja u rijekama, jezerima i morima

Lado Kranjčević

Numeričko modeliranje FG kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Domagoj Lanc

Ugradbeni sustavi za 3D percepciju

Kristijan Lenac

Računalom potpomognuta digitalna analiza i klasifikacija signala

Jonatan Lerga

Optimizacija dizalica topline i rashladnih sustava koji koriste radne tvari niskog utjecaja na globalno zatopljenje korištenjem numeričkih simulacija

Branimir Pavković

Razvoj metodologije projektiranja i postupka umjeravanja rekonfigurabilnog mjernog sustava

Duško Pavletić

Nesigurnosti procjene brzine broda u pri realnim vremenskim uvjetima

Jasna Prpić-Oršić

Napredne metode simulacije operativne pripreme planiranja proizvodnje

Mladen Perinić

Rekonstrukcija vremensko-frekvencijske distribucije iz komprimirano uzorkovane domene neodređenosti analiziranog signala

Viktor Sučić

Razvoj postupaka temeljenih na strojnom učenju za prepoznavanje bolesti i ozljeda iz medicinskih slika

Ivan Štajduhar

Konačnoelementni modeli za analizu nelinearnog odziva tankostjenih grednih konstrukcija

Goran Turkalj

Akumulacija i izmjena toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije

Anica Trp

Utjecaj opterećenja okoliša na značajke sustava dinamičkog pozicioniranja plovnih objekata

Marko Valčić

Unapređenje metodologije projektiranja i gradnje broda prema konceptu Industrija 4.0

Albert Zamarin

Inovativne mehatroničke konstrukcije za pametna tehnološka rješenja

Saša Zelenika

Razvoj naprednih metoda za procjenu elasto-plastičnog ponašanja materijala temeljen na nanoindentacijskim podacima

Jelena Srnec Novak

Višerazinska karakterizacija trenja korištenjem inovativnog interdisciplinarnog pristupa

Marko Perčić

MQL tehnika podmazivanja u kombinaciji s hlađenjem vrtložnom cijevi za održivo tokarenje teško obradivog austenitnog nehrđajućeg čelika

Graciela Šterpin Valić

Razvoj inteligentnih sustava za predviđanje medicinskog i ekonomskog utjecaja COVID-19

Saša Vlahinić

Ponašanje monolitnih podatljivih mehanizama izrađenih aditivnim tehnologijama

Kristina Marković

Primjena strojnog učenja za pronalazak katalitički aktivnih peptida

Goran Mauša

 

 

BILATERALNI PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

Analiza hiperspektralnih slika korištenjem strojnog učenja i adaptivnog filtriranja prilagođenog podacima Jonatan Lerga Bilateralni sa Slovenijom
Tribološka karakterizacija materijala od nanometarske do makrometarske razine Saša Zelenika Bilateralni sa Slovenijom
Pohrana i vizualizacija optičkih biomedicinskih podataka Sandi Ljubić Bilateralni sa Slovenijom

 

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI S GOSPODARSTVOM

Naziv projekta

Voditelj/
suradnik

Naručitelj

The Physics of Artificial Inteligence (PAI)" Senka Mačešić Defence Advanced Reseach Project Agency
Expertise on Report of development of IMCS rules based on correction factors for ISO standard for motor and sailing mono-hulls with the length over 24 meters Albert Zamarin International Marine Certification Institute, IMCI
     

Završeni projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv projekta Nositelj potpore
(voditelj istraživačkog tima)
Vrsta projekta

Greener Approach to Ship Design and Optimal Route Planning

Jasna Prpić-Oršić

Istraživački
Development of evolutionary procedures for characterizationof biological tissues behavior Marina Franulović Istraživački
Enhancement of the heat exchanger energy efficiency Anica Trp Istraživački

 

EU PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

Metalska jezgra Čakovec

Zlatan Car

 

OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020
FOCUSING EDUCATION ON COMPOSABILITY, COMPREHENSIBILITY AND CORRECTNESS OF WORKING SOFTWARE Goran Mauša ERASMUS+ (Cooperation for innovation and the exchange of good practices) 2017 - 2019
Use of Regressive Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) Methods in Modelling of COVID-19 spread Zlatan Car CEI (Central European Initiative)
Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO) Roko Dejhalla Interreg HR-ITA
Interactive course for Control Theory Sandi LJubić Erasmus+ (Cooperation for innovation and the exchange of good practices) 2018 - 2021

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Naziv projekta

Voditelj

 

 

 

 

BILATERALNI PROJEKTI

Naziv projekta

Voditelj/ suradnik

Vrsta projekta

Mehanizmi očvršćivanja i žilavosti Mg2(SixSn1-x) faze u finozrnatim Mg-Sn-Si-Al-Zn-Sb(-Sr) slitinama

Marko Čanađija

 
Bilateralni sa Kinom
Nadzor gibanja prsnog koša pri radioterapiji primjenom postupaka strojnog učenja Ivan Štajduhar Bilateralni sa Slovenijom

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI S GOSPODARSTVOM

Naziv projekta

Voditelj/
suradnik

Naručitelj

Elektrifikacija željezničkih vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača Dubravko Franković BICRO
Razvoj mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenom funkcionalnošću gornjih ekstremiteta Saša Zelenika ZABA projekti