Lom valova.jpg

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJI IZ PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj studija: Prof. dr. sc. Domagoj Lanc

Stupanj doktora znanosti koji studenti stječu označava niz kompetencija: superiorno poznavanje određenog znanstvenog područja unutar tehničkih znanosti; sposobnost originalnog znanstvenog istraživanja; vrsno poznavanje literature i nerazjašnjenih problema iz određenog područja, sposobnost osmišljavanja i provođenja znanstveno-istraživačkog projekta; objavljivanja rezultata istraživanja te prezentiranja tih rezultata drugim znanstvenicima; sposobnost izražavanja svojih stavova u prisutnosti eksperta u znanstvenom području; želja da prenesu svoje znanje i iskustvo na mlađe generacije studenata; kritičnost u prvom redu prema vlastitom istraživanju, ali i radu drugih; te sposobnost adaptiranja na promjene koje dolaze, a sve u cilju ostvarenja značajnog znanstvenog doprinosa široj akademskoj zajednici i društvu u cjelini.