Lom valova.jpg

DOKTORSKI STUDIJI IZ PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj studija: Prof. dr. sc. Kristijan Lenac

Stupanj doktora znanosti koji studenti stječu označava niz kompetencija: superiorno poznavanje određenog znanstvenog područja unutar tehničkih znanosti; sposobnost originalnog znanstvenog istraživanja; vrsno poznavanje literature i nerazjašnjenih problema iz određenog područja, sposobnost osmišljavanja i provođenja znanstveno-istraživačkog projekta; objavljivanja rezultata istraživanja te prezentiranja tih rezultata drugim znanstvenicima; sposobnost izražavanja svojih stavova u prisutnosti eksperta u znanstvenom području; želja da prenesu svoje znanje i iskustvo na mlađe generacije studenata; kritičnost u prvom redu prema vlastitom istraživanju, ali i radu drugih; te sposobnost adaptiranja na promjene koje dolaze, a sve u cilju ostvarenja značajnog znanstvenog doprinosa široj akademskoj zajednici i društvu u cjelini.


Javna izlaganja doktoranada

Anivija Baldigara: Utjecaj atmosferskih parametara na koncentracije sumporovodika u zraku na lokaciji CGO Marišćina
Neven Tomašić: Metodologija dizajniranja kemijskog sastava čelika prema traženoj prokaljivosti računalnim metodama
Josip Ivankić: Modeliranje i ispitivanje točnosti prijenosa induktivnog naponskog mjernog transformatora za prijenos viših harmonika
Hrvoje Bulat: Naponska stabilnost u uvjetima visoke integracije obnovljivih izvora energije
Damir Požgaj: Istraživanje dinamičkih svojstava centraliziranih toplinskih sustava u energetskoj tranziciji.
Jelena Ivančan: Unaprjeđenje FMEA metode primjenom neizravnog i adaptivnog sustava zaključivanja
Michele Rojnić: Koordinacija nadstrujne relejne zaštite u aktivnim distribucijskim mrežama
Mateo Kirinčić: Tehnički i tržišni aspekti implementacije u distribucijski sustav novih subjekata na tržištu električne energije
Petra Miletić: Vektorsko upravljanje asinkronim strojem bez mjernog člana brzine vrtnje temeljeno na α aproksimaciji
Damir Požgaj: Modernizacija centraliziranih toplinskih sustava primjenom dizalica topline koje rade s prirodnim radnim tvarima
Boris Gašparović: Korištenje dubokog učenja za detekciju objekata u podvodnom okruženju
Luka Batistić: Rényi and Shannon Entropy Analysis of EEG SMR with Different TFRs
David Bačnar: Entropy-Based Concentration and Instantaneous Frequency of TFDs from Cohen's, Affine, and Reassigned Classes
Toni Holjević: Eksperimentalna analiza pronosa čestica mikroplastike
Domagoj Pinčić: Primjena samonadzirane metode dubokog učenja DINO u prepoznavanju hoda osoba
Arian Skoki: Ocjena fizičkih parametara igrača kroz trajanje utakmice
Ervin Čeperić: Kratkoročno predviđanje cijene prirodnog plina upotrebom strojnog učenja i algoritama za odabir značajki; Estimacija stanja elektroenergetskog sustava bazirana na metodi potpornih vektora i metodi najmanjih kvadrata s težinskim faktorima
Michele Rojnić: Optimizacija nadstrujne relejne zaštite u distribucijskoj elektroenergetskoj mreži
Ivan Markovinović: Sučelje mozak-računalo s auditornim podražajima
David Liović: Istraživanje utjecaja procesnih parametara selektivnog laserskog taljenja na mehanička svojstva Ti6A14V legure
Alen Jakoplić: Kratkoročna prognoza proizvodnje sunčanih elektrana
Deni Ćetković: Optimalno alociranje i dimenzioniranje SN i NN distribuiranih izvora i kondenzatorskih baterija u srednjenaponskim EE mrežama sa uzimanjem u obzir gubitaka radne snage u distribucijskim transformatorima
Marko Njirjak: Razvoj evolucijskog algoritma potpomognutog strojnim učenjem za traženje novih lijekova baziranim na peptidima
Arian Skoki: Primjena strojnog učenja u sportu korištenjem nosivih GPS senzora
Ana Vranković Lacković: Primjena 2D metode bazirane na entropiji
Denis Selimović: Analiza i obrada signala odziva njihanja broda upotrebom predložene parametrizirane vremensko-frekvencijske metode s više Hermitskih prozorskih funkcija
Nikola Lopac: Analiza nestacionarnih signala u šumu primjenom naprednih metoda obrade signala
Alen Salkanović: Proširivanje modaliteta interakcije s mobilnim uređajima korištenjem ugrađenih i eksternih osjetila   Proširivanje modaliteta interakcije s mobilnim uređajima korištenjem ugrađenih i eksternih osjetila mp4
Marta Alvir: Model strujanja mora u riječkom zaljevu
Vedran Jurdana: Rekonstrukcija vremensko - frekvencijskog prikaza signala koristeći S-metodu i informacije dobivene iz lokalnih entropija