most-detalj.jpg

OPĆI AKTI I DOKUMENTI

STATUT

STRATEGIJA FAKULTETA

RADNI ODNOSI

KUĆNI RED

STUDIJI I STUDENTI

FAKULTETSKO VIJEĆE

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

ETIČKO POVJERENSTVO

Poslovnik Etičkog povjerenstva

SUSTAV ZA KVALITETU

Politika kvalitete
Priručnik za kvalitetu
Pravilnik o sustavu za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci
Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji nastavnika i kolegija od strane studenata

INFORMACIJSKI SUSTAV

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Naputak o dodjeljivanju AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta  

KNJIŽNICA

Pravilnik o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst (studeni 2008.)
Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u čitaonici knjižnice

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 2016

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Postupanje u slučaju dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi
Odbor ZNR-RITEH
Savjeti za rad sa računalom

Odluka o provedbi mjera zaštite na radu, zabrane pušenja i uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada

 

KATALOG INFORMACIJA TEHNIČKOG FAKULTETA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) Tehnički fakultet ustrojio je Katalog informacija s ciljem omogućavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
Odluka o promjeni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija TF
Odluka_katalog informacija TFR
Odluka_sluzbenica za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 37/11)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (NN 12/14)
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.