grafika-hol.jpg

Dokumenti o financijskom poslovanju

 

Fin.plan 2014.-2016.

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Fin.plan 2015.-2017.

Izmjene i dopune fin.plana 2015.

Fin.plan za prva 3 mjeseca 2016.

Fin.plan 2016.-2018.

Rebalans fin.plan 2016

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Rebalans fin.plan 2017

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2017. godinu

Rebalans fin.plan 2018

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018. godinu

1.Rebalans fin.plana 2019

Fin.plan 2020.-2022.

Obrazloženje Fin.plana 2020.-2022. TFRi

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Rebalans financijskog plana 2020.

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2020. godinu

Rebalans financijskog plana 2021.

Financijski plan za 2022.godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Fin. plana 2022.-2024.

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2021. godinu

Rebalans financijskog plana 2022.

Financijski plan za 2023.godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Posebni dio Financijskog plana za 2023.godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Općeg dijela fin. plana 2023.-2025.

Obrazloženje Posebnog dijela fin. plana 2023.-2025.

Financijsko izvješće za 2022. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2022. godinu

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-VI.2023. god.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-VI.2023. god.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-VI.2023. god.

Rebalans financijskog plana 2023. opći dio

Rebalans financijskog plana 2023. posebni dio

Obrazloženje Općeg dijela rebalansa fin.plana 2023.

Obrazloženje Posebnog dijela rebalansa fin.plana 2023.

Financijski plan za 2024.godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

Posebni dio Financijskog plana za 2024.godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Općeg dijela fin. plana 2024.-2026.

Obrazloženje Posebnog dijela fin. plana 2024.-2026.

Financijsko izvješće za 2023. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2023. godinu

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-XII.2023. god.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-XII.2023. god.

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-XII.2023. god.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za I.-XII.2023. god.

Javna objava informacija o trošenju sredstava

Javna objava informacija o trošenju sredstava za 01-2024, objavljeno 20.02.2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava za 02-2024, objavljeno 15.03.2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava za 03-2024, objavljeno 19.04.2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava za 04-2024, objavljeno 17.05.2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava za 05-2024, objavljeno 05.06.2024.