Teh. faks-35.jpg
Objavljeno
2. svibnja 2016.

Obrana doktorske disertacije

Ervin Kamenar, dipl. ing. el., branit će doktorsku disertaciju u četvrtak 19. svibnja 2016. u 10 sati u Vijećnici.

Odluka Fakultetskog vijeća

Oglašavanje

Doktorska disertacija