16cr.jpg
Objavljeno
8. srpnja 2024.

Sklopljen Sporazum o suradnji

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici sklopili su 05. srpnja 2024. Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima

Tehnički fakultet i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici iskazuju interes surađivati na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno na:

  • istraživačko razvojnim projektima i ekspertizama s ciljem usavršavanja tehničkotehnoloških rješenja u području tehničkih znanosti iz znanstvenih kompetencija Tehničkog fakulteta;
  • prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko razvojnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja;
  • obrazovanju djelatnika fakulteta kroz specijalističke seminare, radionice, predavanja, specijalističke poslijediplomske studije, doktorske studije i sl.;
  • stručnom i praktičnom usavršavanju studenata Tehničkog fakulteta kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja i sl.


    Sporazum je sklopljen na neodređeno vrijeme.