most2-detalj.jpg
person.image.file.alt

ŠKOLOVANJE:

 • Sveučilište u Zagrebu, PMF - Matematički odsjek, poslijediplomski znanstveni studij matematike, zvanje: doktor znanosti (2014.), disertacija: Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida, mentori: prof. dr. sc. N. Mujaković i prof. dr. sc. Z. Tutek
 • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, zvanje: profesor matematike i informatike (2004.), diplomski rad: Distribucije i diferencijalne jednadžbe na prostoru distribucija, mentor: dr. sc. N. Mujaković
 • SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica, smjer: opća gimnazija (1998.)
 • OŠ dr. Josipa Pančića, Bribir (1994.)

ZNANSTVENA ZVANJA:

 • 2015. - , znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti - polje matematike

ZAPOSLENJA:

 • 2017. - , Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, docent
 • 2016. - 2017., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, viši predavač
 • 2010. - 2016., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, predavač
 • 2005. - 2010., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, asistent
 • 2001. - 2005., OŠ Vladimira Nazora Crikvenica, stručni suradnik informatičar - učitelj matematike i informatike

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:

 • AKTIVNO: njemački i engleski jezik
 • PASIVNO: talijanski jezik

RAD U NASTAVI (2019./2020.):

 • Nositelj kolegija na matičnoj instituciji:
  • Matematika 1 (preddiplomski sveučilišniji studij računarstva),
  • Inženjerska matematika ET (preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike),
  • Inženjerska matematika ET - izborni projekt (preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike),
  • Matematika 2 (preddiplomski sveučilišni studiji elektrotehnike),
  • Inženjerska statistika (preddiplomski sveučilišni studiji strojarstva i brodogradnje),
  • Stohastičke metode i stohastički procesi (poslijediplomski doktorski studij)
 • Nositeljstvo kolegija izvan matične institucije:
  • Matematika (preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva, Medicinski fakultet u Rijeci)
  • Ekonomska matematika i Poslovna statistika (Visoka poslovna škola PAR, Rijeka)

RAD U NASTAVI U PRETHODNIM AKADEMSKIM GODINAMA:

 • Nositelj kolegija na matičnoj instituciji:
  • Matematika 1 (preddiplomski stručni studiji elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje),
 • Suradnik na kolegijima na matičnoj instituciji:
  • Matematika 1 i Matematika 2 (svi studiji)
  • Inženjerska statistika (preddiplomski studiji strojarstva i brodogradnje)
  • Inženjerska matematika (diplomski studiji strojarstva i brodogranje)
  • Numerička i stohastička matematika (diplomski studij elektrotehnike)
  • Stohastička matematika (diplomski studij računarstva)
  • Matematika sa statistikom CO (cjeloživotno učenje)
 • Nositeljstvo kolegija izvan matične institucije:
  • Matematika II (Odsjek za politehniku Sveučilišta u Rijeci)

MENTORSTVO ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM RADOVIMA:

 1. Jakir, Mario: Cikloida i njoj pridružene krivulje, Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju strojarstva, rujan 2021. (sumentor:  V. Čotić-Poturić)
 2. Banov, Teo: Moore-Penroseov pseudoinverz i njegove primjene u robotici, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, srpanj 2021. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 3. Belužić, Luka: Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi s primjenama u elektrotehnici, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, srpanj 2021. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 4. Mandić, Lara: Fourierova metoda rješavanja linearnih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, srpanj 2021. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 5. Klepac, Kristijan: Algebarske strukture povezane s modeliranjem pokreta, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, srpanj 2021. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 6. Markota, Ana: Teorija grafova u analizi električnih mreža, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 7. Mijolović, Denis: Autoregresijski modeli u obradi signala, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 8. Režek, Anja: Obične linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima i njihova primjena u elektrotehnici, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 9. Zoričić, Ivan: Predikcija stanja sustava korištenjem regresijske metode, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 10. Pejičić, Goran: Statistički postupci u kontroli kvalitete proizvodnje elektroničkih komponenti, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 11. Cvija, Tajana: Primjena z-transformacije kod problema rekonstrukcije signala, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 12. Sačer, Dominik: Pareto razdioba u obradi signala, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 13. Hlebar, Josip: Diskretna Fourierova transformacija, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 14. Čule, Franjo: Primjena Jacobijeve i prigušene Jacobijeve metode kod proračuna elektroenergetskih mreža, Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju elektrotehnike, rujan 2020. (sumentor: mr. sc. M. Živić-Đurović)
 15. Mataja Mafrici, Stefan: Grangerova kauzalnost i uzročno posljedična veza migracija i ekonomskih aktivnosti na primjeru Savezne Republike Njemačke, Visoka poslovna škola PAR, rujan 2020. (sumentor: doc. dr. sc. B. Karanović)
 16. Vabec, Dino: Matrične metode u obradi slikovnih signala, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, srpanj 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 17. Repušić, Luka: Chebyshevljeva aproksimacija, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, svibanj 2020. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 18. Radulović, Dejan: Fenomen Gibbsa, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2019. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 19. Petrović, Ivan: Hankelova transformacija i njena primjena u elektrotehnici, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2019. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 20. Abramović, Morena: Primjena teorije grafova na probleme elektrotehnike, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, srpanj 2019. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 21. Žugčić, Zvonimir: Primjena zlatnog reza u algoritmima iz obrade signala, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, svibanj 2019. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 22. Perić, Martina: Predikcija BDP-a Republike Hrvatske bazirana na čistim autoregresijskim modelima, Visoka poslovna škola PAR, ožujak 2019.
 23. Žugčić, Paola: Mellinova transformacija i primjena u elektrotehnici, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, ožujak 2019. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 24. Dugonjić, Rino: Primjena dekompozicijskih metoda kod proračuna elektroenergetskih mreža, Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju elektrotehnike, rujan 2018. (sumentor: mr. sc. M. Živić-Đurović)
 25. Ćirković, Sonja: z-transformacija i dizajn digitalnih filtara, Završni rad na preddiplomskom studiju elektrotehnike, rujan 2018. (sumentor: prof. dr. sc. V. Sučić)
 26. Krivačić, Jurica: Usporedba direktne Gaussove metode i iterativne Gauss-Seidelove metode kod proračuna tokova snaga, Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju elektrotehnike, siječanj 2018. (sumentor: mr. sc. M. Živić-Đurović)
 27. Čule, Ivan: Numeričko invertiranje matrica kod određivanja matrice impedancije čvorova, Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju elektrotehnike, srpanj 2017. (sumentor: mr. sc. M. Živić-Đurović)

UDŽBENICI I SKRIPTE:

 • Jurasić, K., Dražić, I., Matematika I - zbirka zadataka, Zigo, Tehnički fakultet, Rijeka, 2008.

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST (kolovoz 2021.):

 • Google scholar:
  • Broj citata: 267; h-index: 8; i10-indeks: 8
 • Web of Science:
  • Broj publikacija: 18; Broj citata: 239; h-index: 8
 • Scopus:
  • Broj publikacija: 21; Broj citata: 253; h-index: 9
 • MathSciNet:
  • Broj publikacija: 20; Broj citata: 188
 • ORCID
 • Publons profil
 • Researchgate profil

ZNANSTVENI PROJEKTI:

 1. Projekt potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci br. uniri-prirod-18-118 - "Analiza matematičkih modela mehanike fluida i tehničkih sustava pomoću podacima vođenih algoritama za Koopmanov operator", suradnik (2019.-)
 2. Projekt inicijalne potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci br. 17.10.2.2.01 - "Inicijalno-rubni problemi u istraživanju modela mikropolarnog kontinuuma", voditelj (2017.)
 3. Projekt inicijalne potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci br. 16.09.2.2.01 - "Inicijalno-rubni problemi u istraživanju kompresibilnog mikropolarnog termoprovodljivog fluida", voditelj (2016.)
 4. Projekt potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci br. 13.14.1.3.03 - "Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida", suradnik (2013.-2017.)

ZNANSTVENI RADOVI U POSTUPKU OBJAVE:

ZNANSTVENI RADOVI PRIHVAĆENI ZA OBJAVLJIVANJE:

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI:

 1. Bašić-Šiško, A., Dražić, I., Uniqueness of generalized solution to micropolar viscous real gas flow with homogeneous boundary conditions, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 44 (6), 4330-4341 (2021), DOI: 10.1002/mma.7032, JCR 2020: Q1 (Applied mathematics), IF: 2.057
 2. Bašić-Šiško, A., Dražić, I., Global solution to a one-dimensional model of viscous and heat-conducting micropolar real gas flow, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 495 (1), 124690 (2021), DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.124690 JCR 2020: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.583
 3. Simčić, L., Dražić, I., Some properties of a generalized solution for shear flow of a compressible viscous micropolar fluid model, S. Pinelas et al. (eds.), Differential and Difference Equations with Applications 2019, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 333 (2018), pp. 455-465
 4. Dražić, I., Non-homogeneous boundary problems for one-dimensional flow of the compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid, S. Pinelas et al. (eds.), Differential and Difference Equations with Applications 2019, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 333 (2018), pp. 389-395
 5. Dražić, I., Črnjarić-Žic, N., Simčić, L.: A shear flow problem for compressible viscous micropolar fluid: derivation of the model and numerical solution,Mathematics and Computers in Simulation 162, pp 249-267 (2019), JCR 2017: Q1 (Applied mathematics), IF: 1.476
 6. Huang, L., Dražić, I.: Exponential stability for the compressible micropolar fluid with cylinder symmetry in R^3, Journal of Mathematical Physics 60, 021507, pp 1-14 (2019), JCR 2017: Q3 (Mathematical physics), IF: 1.165
 7. Dražić, I., Mujaković, N., Local existence of the generalized solution for three-dimensional compressible viscous flow of micropolar fluid with cylindrical symmetry, Boundary value problems 2019 (16), pp 1-25 (2019), JCR 2017: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.156
 8. Dražić, I.: Dimensionless formulation for the one-dimensional compressible flow of the viscous and heat-conducting micropolar fluid, Physics & Astronomy International Journal 2 (5), pp 420-423 (2018)
 9. Huang, L., Dražić, I.: Large-time behavior of solutions to the 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry, Mathematical Methods in the Applied Sciences 41 (17), 7888-7905 (2018), DOI: 10.1002/mma.5250,  JCR 2017: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.18
 10. Dražić, I., Homogeneous boundary problem for the compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid model with cylindrical symmetry, S. Pinelas et al. (eds.), Differential and Difference Equations with Applications 2017, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 230 (2018), pp. 79-92
 11. Dražić, I., Simčić, L.: One-dimensional flow of a compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid with homogeneous boundary conditions: a brief survey of the theory and recent progress, Global and Stochastic Analysis 5 (1), pp. 45-55 (2018)
 12. Dražić, I.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid model with spherical symmetry: a brief survey and recent progress, Reviews in Mathematical Physics 30, 1830001 (17 stranica) (2018), JCR 2016: Q2 (Mathematical Physics), IF: 1.426
 13. Dražić, I.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a global existence theorem, Mathematical Methods in the Applied Sciences 40 (13), pp. 4785-4801 (2017), JCR 2016: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.017
 14. Dražić, I., Črnjarić-Žic, N., Mujaković, N.: Three-dimensional compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: derivation of the model and a numerical solution, Mathematics and Computers in Simulation 140, pp. 107–124 (2017), JCR 2016: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.218
 15. Mujaković, N., Simčić, L., Dražić, I.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: uniqueness of a generalized solution, Mathematical Methods in the Applied Sciences 40 (7), pp.  2686–2701 (2017), JCR 2016: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.017
 16. Dražić, I., Mujaković, N., Some properties of a generalized solution for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid model with spherical symmetry, S. Pinelas et al. (eds.), Differential and Difference Equations with Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 164 (2016), pp. 205-213
 17. Dražić, I., Mujaković, N., Simčić, L.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: regularity of the solutionJournal of Mathematical Analysis and Applications 438 (1), pp. 162-183 (2016), JCR 2014: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.120
 18. Dražić, I., Mujaković, N., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: large time behavior of the solution, Journal of Mathematical Analysis and Applications 431 (1), pp. 545-568 (2015), JCR 2014: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.120
 19. Dražić, I., Mujaković, N., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a global existence theorem, Boundary value problems 98, pp. 1-21 (2015), JCR 2014: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.014
 20. Mujaković, N., Dražić, I., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: uniqueness of a generalized solution, Boundary value problems 226, pp. 1-17 (2014), JCR 2013: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 0.836
 21. Dražić, I., Mujaković, N., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a local existence theorem, Boundary value problems 69, pp. 1-28 (2012), JCR 2011: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 0.911
 22. Mujaković, N., Dražić, I., The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: stabilization of the solution, Glasnik matematički 46 (1), pp. 215-231 (2011), JCR 2010: Q3 (Mathematics), Q4 (Applied mathematics), IF: 0.475
 23. Dražić, I., Barišić, B., Mujaković, N. Implementation of Shishkin mesh in the modelling of spring-mass system, Transaction of the VŠB - Technical University of Ostrava LVI (1), pp. 49-52 (2010), 
 24. Dražić, I., Barišić, B., Jurasić, K. Modeling of orthoptic curve associated to couple of circles, Technological engineering 6 (2), pp. 13-16 (2009)
 25. Dražić, I., Mujaković, N., Approximate solution for 1-D compressible viscous micropolar fluid model in dependance of initial conditions, International Journal of Pure and Applied Mathematics 42, pp. 535-540 (2008) 
 26. Dražić, I., Barišić, B., Mujaković, N., The implementation of iterative outer approximation method for elasto-plastic torsion problem, Technological engineering 5 (1), pp. 37-39 (2008)
 27. Mujaković, N., Dražić, I., Numerical approximations of the solution for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model, International Journal of Pure and Applied Mathematics 38, pp. 285-296 (2007) 

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI:

 1. Čeh, N., Dražić, I., Mujaković, N., Gauss-Legendre-Radauova i Gauss-Legendre-Lobattova numerička integracija, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 19, pp. 133-146 (2017)
 2. Dražić, I., Matematičko modeliranje u nastavnom procesuu Gortan, R. (Ed), Modeliranje i matematika - Zbornik radova, Pula, pp. 83-95 (2017)
 3. Dražić, I., Krsnik, I., Formula potpune vjerojatnosti i pripadne simulacije, u Gortan, R. (Ed), Modeliranje i matematika - Zbornik radova, Pula, pp. 210-219 (2017)
 4. Dražić, I., Jurasić, K., Dugonjić, R., Matematičko modeliranje strujnih krugova i linearni sustaviu Gortan, R. (Ed), Modeliranje i matematika - Zbornik radova, Pula, pp. 193-209 (2017)
 5. Dika, A., Dražić, I., Vretovski, I., E učionica - projekt osnovne škole Gornja Vežica, Poučak 17 (68), pp. 65-67 (2016)
 6. Grbčić, S., Mujaković, N., Dražić, I., Numerička analiza direktne Gaussove i iterativne Gauss-Seidelove metode kod linearnih sustava s velikim brojem nepoznanica, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18, pp. 9-20 (2015)
 7. Dražić, I., Optimizacijski problemi u dvije varijable: grafička metodaBilten E-učionice 3, pp. 32-37 (2015)
 8. Dražić, I., Dika, A., Vretovski, I., Percepcija matematičkih zadataka kod učenika osnovnoškolske dobiu Gortan, R. (Ed), Zadaci u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 113-126 (2015)
 9. Dražić, I., Čotić, V., Zadaci iz matematičke statistike i teorije vjerojatnosti u suvremenoj nastavi matematke, u Gortan, R. (Ed), Zadaci u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 72-82 (2015)
 10. Jurasić, K., Dražić, I., Tipovi zadataka na matematičkim kolegijima stručnih studija Tehničkog fakulteta u Rijeciu Gortan, R. (Ed), Zadaci u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 167-175 (2015)
 11. Rukavina, T., Mujaković, N., Dražić, I., Usporedba metode fiksne točke i Newton- Raphsonove metode kod rješavanja nelinearnih sustava s dvije nepoznanice​, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 17, pp. 289-303 (2014)
 12. Dražić, I., Stjepan GradićMatematika i škola 68, pp. 136-138 (2013)
 13. Dražić, I., Racionalne nul-točke polinoma s racionalnim koeficijentimaBilten E-učionice 1, pp. 16-18 (2013)
 14. Dražić, I., Jurasić, K., Književnost u funkciji suvremene nastave matematike, u Antunović-Piton, B. (Ed), Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta - Zbornik radova, Pula, pp. 156-162 (2013)
 15. Jurasić, K., Dražić, I., Matematika u izgradnji prometnica, u Antunović-Piton, B. (Ed), Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta - Zbornik radova, Pula, pp. 260-267 (2013)
 16. Dražić, I., Linearne diofantske jednadžbeBilten E-učionice 1, pp. 18-19 (2012)
 17. Mahmutović, N., Mujaković, N., Dražić, I., Newtonova metoda za rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15, pp. 407-428 (2012)
 18. Dražić, I., Évariste Galois - 200. godišnjica rođenjaMatematika i škola 61, pp. 34-38 (2011)
 19. Dražić, I., Josip Ruđer Bošković - 300. godišnjica rođenje jednog od najvećih hrvatskih umovaMatematika i škola 59, pp. 148-153 (2011)
 20. Škec, L., Mujaković, N., Dražić, I., Numerička analiza aproksimacija derivacije metodom konačnih razlika, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12, pp. 145-168 (2010)
 21. Dražić, I., Jurasić, K., Seminarski rad kao metoda ocjenjivanja u nastavi matematike, u Antunović-Piton, B. (Ed), Didaktička dokimologija - Zbornik radova, Pula, pp. 91-97 (2009)
 22. Jurasić, K., Dražić, I., Bolonjski proces i promjene u ocjenjivanju matematičkih kolegija, u Antunović-Piton, B. (Ed), Didaktička dokimologija - Zbornik radova, Pula, pp. 99-106 (2009)
 23. Dražić, I., Književni tekst kao didaktičko sredstvo u nastavi matematike, Matematika i škola 38, pp. 115-119 (2007)
 24. Dražić, I., Jurasić, K., Manipuliranje matematičkim objektima bazirano na IT resursima u funkciji zorne nastave i rasterećenja učenika, u Kadum, V. (Ed), Zornost u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 175-186 (2007.) 
 25. Dražić, I., Psihološki aspekt nastave matematike - model učenja Richarda Skempa, Matematika i škola 32, pp. 75-79 (2005)
 26. Dražić, I., Marin Getaldić - život i djelo oca hrvatske matematike, Matematika i škola 27, pp. 78-83 (2004)

POZVANA PREDAVANJA:

 1. 10. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Modeliranje i matema", Pula, 10. - 12.11.2017., pozvano predavanje: Matematičko modeliranje u nastavnom procesu

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

 1. Equadiff 2019, Leiden, Nizozemska, 08.-12.07.2019., poster: 1-D flow of a p-th power viscous micropolar and heat-conducting fluid
 2. ICDDEA 2019 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2019, Lisabon, Portugal, 01.-05.07.2019., predavanje: Non-homogeneous boundary problems for one dimensional flow of the compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid
 3. ApplMath 18, Šibenik, 17.-20.09.2018., predavanje: A shear flow problem for compressible viscous and heat conducting micropolar fluid, zajednički rad s L. Simčić
 4. International conference on mathematics: "An Istanbul meeting for world mathematicians", Istanbul, Turska, 03.-06.07.2018., predavanje: Mathematical model for compressible viscous micropolar fluid flow
 5. 5th Najman conference, Opatija, 11.-15.09.2017., poster: A shear flow problem for compressible viscous and heat conducting micropolar fluid, zajednički rad s L. Simčić
 6. Equadiff 2017, Bratislava, Slovačka, 24.-28.07.2017., poster: A shear flow problem for compressible viscous and heat conducting micropolar fluid: local existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 7. ICDDEA 2017 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2017, Lisabon, Portugal, 05.-09.06.2017., predavanje: Homogeneous boundary value problem for the compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid model with cylindrical symmetry
 8. Workshop "Modern challenges in continuum mechanics", Zagreb, Hrvatska, 3-6.04.2017., poster: Compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid model with spherical and cylindrical symmetry, zajednički rad s L. Simčić
 9. 7th European Congress of Mathematics, Berlin, Njemačka, 18-22.07.2016., poster: Numerical approximation of the solution for 3D compressible viscous micropolar fluid model with cylindrical symmetry, zajednički rad s N. Črnjarić-Žic i N. Mujaković; poster: Hoelder continuous solution for spherically symmetric 3-D model of a compressible viscous micropolar fluid, zajednički rad s N. Mujaković i L. Simčić
 10. CroMC 2016 - 6th Croatian Mathematical Congress, Zagreb, 14-17.06.2016., poster: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: uniqueness of the solution, zajednički rad s N. Mujaković i L. Simčić; predavanje: Global existence theorem for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry
 11. Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, 18-21.05.2016., predavanje: e-Classroom - Extra Curricular, zajednički rad s A. Dika
 12. 4th Najman conference, Opatija, 20.-25.09.2015., poster: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: exponential stability of the solution
 13. Equadiff 2015, Lyon, Francuska, 6.-10.07.2015., poster: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a local existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 14. ICDDEA 2015 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2015, Lisabon, Portugal, 18.-22.05.2015., predavanje: 3-D flow of a compressible viscous  micropolar fluid with spherical symmetry: stabilization and regularity of the solutionzajednički rad s N. Mujaković
 15. PDEs, Continuum Mechanics and Numerical Analysis - A Conference in Honor of the 80th Anniversary of professor Ibrahim Aganovic, Dubrovnik, 26. - 30.5.2014., predavanje: Global existence and uniqueness of the solution for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry, zajednički rad s N. Mujaković
 16. 18th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Innsbruck, Austrija, 23. - 27.9.2013., predavanje: The existence theorems for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry, zajednički rad s N. Mujaković
 17. CroMC 2012 - 5th Croatian Mathematical Congress, Rijeka, 18. - 21.6.2012., predavanje: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a local existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 18. ApplMath11, Seventh Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Trogir, 13. - 17.6.2011., predavanje: 3D model for compressible viscous heat conducting micropolar fluid with symmetry and free boundary: a global existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 19. INTECH, International Conference on Innovative Technologies, Prag, Češka, 14.-16.09.2010, poster: The Numerical Approximations of the Solution for the Piston Problem With Viscous Compressible Micropolar Fluid, zajednički rad s B. Barišićem i N. Mujaković
 20. ApplMath09, Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Zadar, 14. - 18.9.2009., predavanje: The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: stabilization of the solution, zajednički rad s N. Mujaković
 21. CroMC 2008 - 4th Croatian Mathematical Congress, Osijek, 17. - 20.6.2008., poster: Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional micropolar fluid model with rapidly variable initial conditions, zajednički rad s N. Mujaković; poster: Advantages and disadvantages of using Wolfram’s Mathematica as a teaching tool in courses with large audience of students, zajednički rad s K. Jurasić
 22. FICAMC, Fourth International Conference of Applied Mathematics and Computing, Plovdiv, Bugarska, 12. - 18.8.2007., predavanje: Approximate solution for 1-D compressible viscous micropolar fluid model in dependence of initial conditions, zajednički rad s N. Mujaković
 23. CDDE 2006, Colloquium on Differential and Difference Equations, Brno, Češka, 5. - 8.9.2006., poster: Numerical approximations of the solution for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model, zajednički rad s N. Mujaković
 24. MATHEMATIK 2005, 16. Internationale Kongress der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft - Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Klagenfurt, Austrija, 18. - 23.9.2005., predavanje: Marin Getaldic - der erste echte kroatische Mathematiker
 25. MACAS 1, The First International Symposium of Mathematics and its Connections to the Arts and Sciences, Schwäbisch Gmünd, Njemačka, 19. - 21.5.2005., predavanje: Theory of distributions - an easy approach to sophisticated theory

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

 1. 10. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Modeliranje i matema", Pula, 10. - 12.11.2017., predavanje: Formula potpune vjerojatnosti i pripadne simulacije
 2. 7. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske, Zagreb, 29.06.-01.07.2016., poster: Projekt E učionica - matematika na drugi način, zajednički rad s A. Dika i I. Vretovski
 3. 8. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta", Pula, 7. - 9.11.2013., predavanje: Književnost u funkciji suvremene nastave matematike
 4. 7. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Inovacija u nastavi matematike", Pula, 22. - 24.10.2007., predavanje:  Implementacija suvremenihznanstvenih spoznaja u nastavni proces
 5. 6. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Didaktička dokimologija", Pula, 22. - 24.10.2007., predavanje: Seminarski rad kao metoda ocjenjivanja u nastavi matematike
 6. 5. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Zornost u nastavi matematike", Pula, 4. - 6.10.2007., predavanje: Manipuliranje matematičkim objektima bazirano na IT resursima u funkciji zorne nastave i rasterećenja učenika

STRUČNA PREDAVANJA:

 1. Geometrijska vjerojatnost - didaktički pristupi, predavanje za članove Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Istarske županije, Pazin, 24.11.2016.
 2. Uvod u teoriju vjerojatnosti - didaktički pristupi, predavanje za članove Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Istarske županije, Pazin, 02.12.2015.
 3. Poznate nejednakosti u zadacima s natjecanjapredavanje za nastavnike matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 28.06.2013.
 4. Pedagoške i didaktičke posebnosti rada s darovitim učenicimapredavanje za nastavnike matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 28.06.2013.
 5. Statistička obrada obrazovnih podataka, predavanje za učitelje matematike Primorsko-goranske županije, Kraljevica, 9.03.2012.
 6. Diofantske jednadžbe, predavanje za učitelje matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 3.12.2011.
 7. Programski sustav Latex, predavanje za nastavnike matematike strukovnih škola Primorsko-goranske županije, Rijeka, 31.04.2011.
 8. Matematičko modeliranje prirodnih, društvenih i tehničkih pojava i procesa u metodici nastave matematikepredavanje za nastavnike matematike Istarske županije, Pazin, 19.11.2008.
 9. Broj e – definicija, povijest i primjena, predavanje za nastavnike matematike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, Rijeka, 23.06.2008.
 10. Numeričko rješavanje jednadžbi, predavanje za nastavnike matematike strukovnih škola Primorsko-goranske županije, Rijeka, 14.05.2008. 
 11. Metode prebrojavanja, predavanje za učitelje matematike Istarske županije, Pazin, 20.02.2008 
 12. Marin Getaldić - život i djelo, predavanje za učitelje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, Rijeka, 02.07.2007.
 13. Implementacija računala u nastavi na primjeru sata obrade skupa cijelih brojeva, predavanje za učitelje matematike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, Rijeka, 28.08.2006.

JAVNA PREDAVANJA:

 1. Sferno simetrično gibanje mikropolarnoga kompresibilnoga viskoznoga fluida, predavanje u Društvu matematičara i fizičara, Rijeka, 02.04.2015.
 2. Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 01.12.2014.
 3. Sferno simetrični model mikropolarnog kompresibilnog fluida, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 14.10.2013.
 4. Uniformna konvergencija niza rješenja dvodimenzionalnih linearnih eliptičkih jednadžbi s neomeđenim koeficijentima, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 5.1.2012.
 5. Marin Getaldić - otac hrvatske matematike, predavanje u sklopu Festivala znanosti, Rijeka, 13.04.2011.
 6. Numeričko određivanje granice elastičnosti, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 21.04.2008.
 7. PI-i-e: tri stupa matematike, predavanje u sklopu Festivala matematike, Pula, 18.-19.05.2007.

ČLANSTVO U UREDNIČKIM ODBORIMA ZNANSTVENIH ČASOPISA:

 1. Journal of Applied Mathematics and Computation, Hill Publishing Group, USA, ISSN: 2576-0645

STRUČNA DJELATNOST:

 • član Prosudbene komisije za provođenje županijskog natjecanja iz matematike Primorsko-goranske županije
 • Predavač u sklopu projekta E-učionica - programa za nadarene učenike osnovih škola u području matematike Primorsko-goranske županije

NAGRADE I PRIZNANJA:

 • 3. nagrada za poster na konferenciji Equadiff 2015, Lyon, Francuska, 6.-10.07.2015.
 • Nagrada za nastavnu izvrsnost, Sveučilište u Rijeci, svibanj 2020.