most2-detalj.jpg
person.image.file.alt

Nastava

Prijediplomski sveučilišni studij

Statika (Strojarstvo)

Jedan od temeljnih kolegija mehanike.

Osnove primjene metode konačnih elemenata

Kako modelirati čvrsta tijela i strukture pomoću metode konačnih elemenata.

Info o kolegiju OPMKE

Diplomski studij

Termomehanika

Ovdje se bavimo utjecajem temperature na mehaničko ponašanje tijela i struktura. Važan dio kolegija predstavlja termomehanika cjevovoda.

Info o kolegiju Termomehanika

Doktorski studij

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

Uvod u svijet znanosti, osnovne vještine koje su danas potrebne svakom znanstveniku.

IP iz termomehanike

Složeniji problemi iz termomehanike.

Nanomehanika, sunositelj prof. dr. sc. Marino Brčić

Mehanika na nanometarskoj razini, posebice mehanika ugljikovih nanocijevi.

 

Životopis i ostalo

CV

Bibliography