most2-detalj.jpg
person.image.file.alt

Životopis

Neven Lovrin rođen je 1960. godine u Zadru, Hrvatska. Na Tehničkom fakultetu u Rijeci, studij strojarstva, diplomirao je 1983. godine. U siječnju 1990. godine obranio je magistarski rad i time stekao akademski stupanj magistra tehničkih znanosti.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Analiza nosivosti evolventnog ozubljenja s velikim prekrivanjem profila” obranio je u svibnju 2001. godine i time stekao akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Strojarstvo, znanstvenoj grani Opće strojarstvo (konstrukcije).

Neven Lovrin radi kao redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. 

Neven Lovrin ima široko, praktično iskustvo u konstruiranju elemenata strojeva, posebno zupčanika, mehaničkih prijenosnika i transportnih sredstava. On je bio zaposlen u brodogradilištu "3. maj" kao servisni inženjer za dizalice i motore. Također, radio je i u tvornici specijalnih alatnih strojeva "SAS" kao projektant u odjelu razvoja novih proizvoda.

Neven Lovrin je autor ili koautor većeg broja znanstvenih radova koji su prezentirani na znanstvenim skupovima ili objavljeni u znanstvenim časopisima. On je bio uključen u više projekata za industriju, uglavnom u području konstruiranja ili rekonstrukcije strojeva i nostrifikacije tehničke dokumentacije. Temeljna područja njegovog interesa su: transportna sredstva, transportna logistika, prijenosnici snage, elementi strojeva, konstruiranje pomoću računala (CAD) i inženjerska etika.

Detalji

Zavod ZKS