shutterstock_105896591.jpg

LOCAPES

„Procjena granične nosivosti inženjerskih konstrukcija“

projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

1.12.2019. - 30.11.2023.

U skladu s namjenom konstrukcije, u fazi konstruiranja neophodno je sagledati sve relevantne čimbenike kao što su očekivani vijek trajanja, materijalne značajke, uvjeti eksploatacije, troškove održavanja, i dr. a s ciljem projektiranja konstrukcije željene razine pouzdanosti, sigurnosti, funkcionalnosti i trajnosti. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti pravilnom odabiru svih parametara iz razloga uspješnog predviđanja ponašanja konstrukcije u uvjetime njezina korištenja. Rapidan razvoj novih naperednih materijala praćen razvojem inovativnih tehnologija ima za ishod tehničku primjenu istih u svim inženjerskim poljima (strojarstvu, brodogradnji, građevini, zrakoplovstvu). Nove tendencije u konstruiranju, za razliku od konvencionalnih pristupa, zahtjevaju permanentno proširivanje horizonata tehničkih znanja te adekvatan razvoj novih naprednih algoritama prosudbe. Uz eksperimentalna ispitivanja kao zasigurno najpouzdaniji i najučinkovitijeg pristup, numeričke se simulacije zbog znatno nižih troškova, nameću kao nužnost. Očekivani rezultat istraživanja u konačnoj formi kompjuterskog programa omogućavao bi složene simulacije provođenjem kojih bi se mogla predviđati pojava graničnog stanja nosivosti s osvrtom na razlog nastupanja njezina kolapsa. Primjenjivost programa u inženjerskoj praksi predstavljao bi značajan doprinos u području suvremenih tehnika projektiranja. Također, rezultati koji se odnose na prikupljene i sistematizirane informacije o različitim naprednim materijalima te sistematizirani rezultati ispitivanja različitih nekonvencionalnih materijala te materijala za inovativne primjene predstavljat će smjernice za identifikaciju potrebnih modifikacija te proširenja postojećih mogućnosti primjene u različitim uvjetima eksploatacije i pri djelovanju raznolikih opterećenja.

 

Istraživački tim:

prof. dr. sc. Domagoj Lanc (voditelj)

prof. dr. sc. Goran Turkalj

prof. dr. sc. Josip Brnić, profesor emeritus

doc.dr.sc. Igor Pešić (Sveučilište u Rijeci, Odsjek za politehniku)

doc.dr.sc. Sanjin Kršćanski

Damjan Banić, Mag.ing.mech

Sandra Kvaternik, Mag.ing.mech