riteh-fasada.jpg

Sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike

Novosti

 • Objavljeno
  1. srpnja 2024.

  Pokrenut prijediplomski studij mehatronike i robotike

  Tehnički fakultet u Rijeci pokrenuo je novi prijediplomski sveučilišni studij Mehatronika i robotika. Studij je dostupan za upis već ovog ljeta kroz sustav Postani student!

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike pruža studentima temeljna znanja i vještine potrebne za daljnje studiranje na sveučilišnom diplomskom studiju mehatronike i robotike, ali i kompetencije i vještine nužne za zapošljavanje na stručnim poslovima. Kroz program, studenti će steći znanja iz programskih jezika poput Pythona i C-a, upoznati se s tehnologijama 3D modeliranja, skeniranja i printanja te razviti predznanja za razvoj i konstrukciju mehatroničkih i robotskih sustava. Također, naučit će razvijati algoritme za upravljanje robotima i mehatroničkim sustavima prema specifičnim zahtjevima uređaja ili procesa. Na višim godinama studija, studenti će se baviti temama poput robotskih manipulatora, mobilnih i industrijskih robota.

Studij ima za cilj osposobiti studente za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz strojarstva, rješavanje praktičnih problema, primjenu znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata te razvijanje vještina timskog rada, učinkovite komunikacije, etičnosti i etičke odgovornosti. Studenti će također razviti svijest o utjecaju inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.

Ishodi učenja

Temeljna znanja

 • Karakterizirati tehničke sustave koji zahtijevaju interdisciplinarna znanja iz domene mehatronike i robotike
 • Karakterizirati tehničke procese koji zahtijevaju interdisciplinarna znanja iz domene mehatronike i robotike
 • Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije

 • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja za projektiranje, izvedbu, korištenje i održavanje mehatroničkih i robotskih sustava
 • Vrednovati interdisciplinarna znanja iz domene mehatronike i robotike u privrednim subjektima
 • Odabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u mehatronici i robotici

Primijenjene vještine

 • Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema
 • Odabrati metode za rješavanje postavljenog inženjerskog problema uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
 • Vrednovati načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Stjecanje mikrokvalifikacija

Prijediplomski studij mehatronike i robotike studentima pruža mogućnost stjecanja mikrokvalifikacija:

 • Specijalist konstruiranja mehatroničkih sustava
 • Specijalist proizvodnih tehnologija u inženjerstvu
 • Specijalist mehatronike u plovnim objektima
 • Specijalist održivih energetskih sustava
 • Specijalist električnih strojeva u mehatroničkim sustavima
 • Specijalist programer mehatroničkih i robotskih sustava

Trajanje studija

3 godine

Izvođenje studija

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike i robotike (univ. bacc. ing. mech.)

meh-oglas-3-959x1080.jpg