riteh-fasada.jpg

UPISI STUDENATA U AKAD. GOD. 2022./2023.

Sveučilišni prijediplomski studiji strojarstva, računarstva, brodogradnje i elektrotehnike - I. godina

Uvjeti upisa u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Upisi u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih  studija Tehničkog fakulteta odvijat će se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Sve informacije o prijavama za polaganje ispita državne mature i prijavama za upis na studijske programe nalaze se na sljedećim poveznicama:

Upute za učenike u redovnome sustavu obrazovanja

Upute za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2021. godine

Upute za kandidate koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

Upute za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

 

Obavijesti o upisima na Tehnički fakultet:

Natječaj za upis u I. godinu prijediplomskih studija 2022./2023.

O B A V I J E S T O UPISU U PRVE GODINE SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA U AK. GOD. 2022./2023.

OBAVIJEST O UPISU U PRVE GODINE SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA U AK.GOD. 2022./2023. U JESENSKOM ROKU

 

Sustav bodovanja za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Za upis u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija strojarstva, računarstva, brodogradnje i elektrotehnike Tehničkog fakulteta u Rijeci vrijedi sljedeći sustav bodovanja:

 • Uspjeh iz srednje škole nosi do  40% ukupnog broja bodova
 • Uspjeh iz obveznog dijela državne mature iz predmeta:
  • Hrvatski jezik (jedinstvena ili B razina) nosi do 7,5%,
  • Matematika (A razina) za studije elektrotehnike, računarstva i strojarstva i Matematika (B razina) za studij brodogradnje nosi do 30%,
  • Strani jezik (B razina) nosi do 7,5%.
 • Uspjeh iz izbornog dijela državne mature iz Fizike nosi do 15% za studije strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje, a za studij računarstva do 15 % nosi uspjeh iz Informatike. Polaganje državne mature iz izbornog predmeta nije obvezno, ali se tada ti bodovi ne ostvaruju.
 • Pravo na izravan upis na prijediplomske studije strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje ostvaruju kandidati ako su zauzeli 1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz Matematike ili Fizike, a za studij računarstva ako su zauzeli 1.-3. mjesta na državnom natjecanju iz Matematike ili Informatike.

 

Sveučilišni diplomski studij strojarstva, računarstva, brodogradnje, elektrotehnike - I. godina

 

Obavijest o upisima: 

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.

 

OBAVIJEST - RAZREDBENI POSTUPAK i UPIS

 

 

Prijelaz s drugih visokih učilišta

Upis na više godine sveučilišnih prijediplomskih ili diplomskih studija moguć je i prijelazom s drugih srodnih studija. 

Rangiranje pristupnika vršit će se temeljem prosječne ocjene položenih predmeta na matičnom fakultetu.

 

Uvjeti upisa s prijelazom

Prijelaznici s drugih studija upisuju se na drugu ili treću godinu prijediplomskih studija, odnosno drugu godinu diplomskih studija pri čemu moraju imati položeno najmanje 18 ECTS-a koji će im se priznati kod prijelaza.

Upis na prvu godinu prijediplomskih studija moguć je samo putem https://www.postani-student.hr (vidi prvi odjeljak). Upis na prvu godinu diplomskih studija vrši se putem https://isvuri.riteh.hr/digupisi/ (vidi drugi odjeljak)

Voditelj studija provjerava mogućnost upisa te u ovisnosti o položenim predmetima pristupnika izdaje Rješenje o upisu prijelazom s drugog visokog učilišta.

Pristupnici su dužni do 27. rujna predati prijavu i sljedeću dokumentaciju

 

Troškovi participacije u troškovima studija

 • Prijelaz na redoviti studij:       
  • Studenti koji su na prethodnim prijediplomskim studijima studirali manje od 4 godine u statusu redovitog studenta ili na predhodnim diplomskim studijima manje od 3 godine u statusu redovitog studenta, pri prijelazu plaćaju puni iznos participacije. Za ostale godine nastavka studiranja primjenjuje se model participacije u troškovima studija jednak kao i za ostale studente Tehničkog fakulteta, pri čemu se za izračun participacije broje sve godine studiranja u statusu redovitog studenta.
  • Studenti koji su na prethodnim prijediplomskim studijima studirali 4 ili više godina u statusu redovitog studenta, ili na predhodnim diplomskim studijima 3 ili više godina u statusu redovitog studenta, plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu studiranja na Tehničkom fakultetu.
 • Prijelaz na izvanredni studij:
  • Studenti koji prelaze na izvanredni studij Tehničkog fakulteta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu studiranja na Tehničkom fakultetu.

                  Obavijest o upisu za prijelaznike: