riteh-fasada.jpg

UPISI STUDENATA U AKAD. GOD. 2024./2025.

Sveučilišni prijediplomski studiji strojarstva, računarstva, brodogradnje i elektrotehnike - I. godina (redovni i izvanredni)

Uvjeti upisa u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Upisi u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih  studija Tehničkog fakulteta odvijat će se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Sve informacije o prijavama za polaganje ispita državne mature i prijavama za upis na studijske programe nalaze se na sljedećim poveznicama:

- Upute za učenike u redovnome sustavu obrazovanja

- Upute za pristupnike koji su redovno srednje obrazovanje završili PRIJE ove školske godine (2023./2024.)

- Upute za pristupnike koji su strani državljani, ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine

- Upute za pristupnike iz sustava obrazovanja odraslih

 

Sustav bodovanja za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija

Za upis u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija strojarstva, računarstva, brodogradnje i elektrotehnike Tehničkog fakulteta u Rijeci vrijedi sljedeći sustav bodovanja:

 • Uspjeh iz srednje škole nosi do  40% ukupnog broja bodova

 • Uspjeh iz obveznog dijela državne mature iz predmeta:

  • Hrvatski jezik (jedinstvena ili B razina) nosi do 7,5%,

  • Matematika (A razina) za studije elektrotehnike, računarstva i strojarstva i Matematika (B razina) za studij brodogradnje nosi do 30%,

  • Strani jezik (B razina) nosi do 7,5%.

 • Uspjeh iz izbornog dijela državne mature iz Fizike nosi do 15% za studije strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje, a za studij računarstva do 15 % nosi uspjeh iz Informatike. Polaganje državne mature iz izbornog predmeta nije obvezno, ali se tada ti bodovi ne ostvaruju.

 • Pravo na izravan upis na prijediplomske studije strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje ostvaruju kandidati ako su zauzeli 1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz Matematike ili Fizike, a za studij računarstva ako su zauzeli 1.-3. mjesta na državnom natjecanju iz Matematike ili Informatike.

 

Obavijesti o upisima na Tehnički fakultet:

- Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija akad. god. 2024./2025.

- Obavijest o upisu u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija akad.god. 2024./2025.

Sveučilišni diplomski studij strojarstva, računarstva, brodogradnje, elektrotehnike - I. godina (redovni i izvanredni)

          Sveučilište u Rijeci objavilo je

Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u ak. god. 2024./2025.

 

Razredbeni postupak i digitalni upisi bit će aktivni u 9. mjesecu. https://isvuri.riteh.hr/digupisi/ 

Obavijest o postupku upisa bit će naknadno objavljena.

 

 

Prijelaz s drugih visokih učilišta ili promjena načina studiranja (redovni u izvanredni i obrnuto)

Upis na više godine sveučilišnih prijediplomskih ili diplomskih studija moguć je i prijelazom s drugih srodnih studija. 

Rangiranje pristupnika vršit će se temeljem prosječne ocjene položenih predmeta na matičnom fakultetu.

 

Uvjeti upisa s prijelazom

Prijelaznici s drugih studija upisuju se na drugu ili treću godinu prijediplomskih studija, odnosno drugu godinu diplomskih studija pri čemu moraju imati položeno najmanje 31 ECTS-a koji će im se priznati kod prijelaza.

Upis na prvu godinu prijediplomskih studija moguć je samo putem https://www.postani-student.hr (vidi prvi odjeljak). Upis na prvu godinu diplomskih studija vrši se putem https://isvuri.riteh.hr/digupisi/ (vidi drugi odjeljak)

Voditelj studija provjerava mogućnost upisa te u ovisnosti o položenim predmetima pristupnika izdaje Rješenje o upisu prijelazom s drugog visokog učilišta.

Pristupnici su dužni do 27. rujna predati elektronsku prijavu (Razredbeni postupak za prijelaznike)  > https://isvuri.riteh.hr/digupisi/ .

 

Dokumentacija

koja može biti zatražena prilikom prijave i kasnije upisa :

Prijava (Razredbeni postupak)

 

Upisi

 • fotografija 300 x 300 piksela u jpeg formatu
 • osobna iskaznica - kopija obje strane
 • ispisnica s visokog učilišta na kojem je student studirao ( samo studenti koji mijenjaju Studij; ispisnicu treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz )
 • dokaz o uplaćenim troškovima upisa i participacije
 • studenti izvan Rijeke i okolice: potvrda o prebivalištu

 

Troškovi participacije u troškovima studija

 • Prijelaz na redoviti studij:       
  • Studenti koji su na prethodnim prijediplomskim studijima studirali manje od 4 godine u statusu redovitog studenta ili na predhodnim diplomskim studijima manje od 3 godine u statusu redovitog studenta, pri prijelazu plaćaju puni iznos troška studija. Za ostale godine nastavka studiranja primjenjuje se model participacije u troškovima studija jednak kao i za ostale studente Tehničkog fakulteta, pri čemu se za izračun participacije broje sve godine studiranja u statusu redovitog studenta.
  • Studenti koji su na prethodnim prijediplomskim studijima studirali 4 ili više godina u statusu redovitog studenta, ili na predhodnim diplomskim studijima 3 ili više godina u statusu redovitog studenta, plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu studiranja na Tehničkom fakultetu.
 • Prijelaz na izvanredni studij:
  • Studenti koji prelaze na izvanredni studij Tehničkog fakulteta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu studiranja na Tehničkom fakultetu.

               

 

               

Upisi u više godine ili ponavljanje godine

Upis u višu godinu ili upis ponavljanja vrši se na način da student / studentica prvo upiše željene predmete na Studomatu, a nakon toga pristupa web aplikaciji za upise.  https://isvuri.riteh.hr/digupisi/ 

Studenti su obavezni napraviti upis u akademsku godinu.

Upisuju se predmeti zimskog semestra.

Studenti koji nemaju predmete za upis u zimski semestar, ili upisuju samo završni / diplomski rad, vrše upis u akademsku godinu.

 

U web aplikaciji student / studentica

 • radi listu predmeta koje želi upisati do 30 ECTS-a
 • radi dodatnu listu predmeta koji prelaze 30 ECTS-a
 • obavještava studentsku evidenciju o mogućim problemima prilikom upisa predmeta na Studomatu
 • vrši svu komunikaciju sa Studentskom evidencijom
 • dostavlja kopiju uplatnice
 • dobiva potvrdu o upisu

 

Za studente koji su upisali studij na Tehničkom fakultetu prvi put u akad. god. 23./24. vrijedi:

 • za upis u 2. godinu studija potrebno je ostvariti najmanje 31 ECTS iz 1. godine studija, 
 • ponavljanje 1. godine studija kod ostvarenih 30 i manje ECTS-a iz 1. godine studija (1. godinu studija se može ponavljati najviše jednom),
 • za upis u 3. godinu studija uvjet je ostvareno najmanje 91 ECTS i položeni svi predmeti 1. godine studija (60 ECTS-a iz 1. godine).

 

Da bi Upis bio ispravan potrebno je prijaviti se u zadanom roku na Web aplikaciju.

Sve prijave zaprimljene u roku za Registraciju na web aplikaciji bit će obrađene.

Provjeru da li je Upis obavljen u cijelosti moguće je izvršiti na Studomatu.

(ISVU upute > https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upisane+godine+i+predmeti )