Student Records Office

Contact information

Address
Student's Registar and Affairs Office
Faculty of Engineering
Vukovarska 58
51000 Rijeka

News

  • Published
    July 13, 2021

    Naknada za troškove diplome i svečane kape

    U svrhu troškova izrade diplome i svečane kape za promociju, općom uplatnicom uplatiti naknadu od 290,00 kuna na račun Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
    IBAN: HR6024020061100110092, poziv na broj 652642-oib kandidata