Arhiva projekata

Kratka prezentacija

Tijekom vremena, brojni su projektni zadaci bili zadani i dovršeni od strane studenata (s više ili manje uspjeha), a oni vrijedni spomena unutar pojedinoga područja jesu ovdje spomenuti.

Radiokomunikacije / Mikrovalno inženjerstvo 

 • Računalni model bežičnog prijenosa snage
 • FDTD kod za analizu širenja zvučnog vala kroz nehomogeni medij
 • Elektromagnetska analiza utjecaja proreza na ponašanje rezonantnih frekvencija antene s prorezom
 • Samooporavljivi antenski nizovi na bazi FPGA sklopova
 • Dizajn tekstilnih antena
 • Dizajn raznih mikrotrakastih antena 
 • Dizajn rekonfigurabilnih antena
 • Dizajn helikoidalnih antena
 • Wilkinsonov djelitelj snage
 • Dizajn zakretača faze uporabom PIN-diode
 • Dizajn i analiza binomnog transormatora impedancije
 • MATLAB/Excel/LabVIEW kodovi za analizu propagacijskih problema

Razvijene mobilne aplikacije

 • MapMe by Cirle: otkrivanje prijatelja u stvarnom vremenu (na Google Play Storeu)
 • Provjera registracija vozila: aplikacija za identifikaciju vozila temeljem cjelovito ili djelomično poznate registarske oznake vozila (bilo na Google Play Storeu neko vrijeme)
 • Tennis Partner Search (TPS): mobilno pretraživanje teniskog partnera na bazi različitih kriterija, oko mjesta prebivališta ili trenutačne lokacije
 • Tennis Center Finder (TCF): web aplikacija za traženje teniskih centara i dodavanje novih 
 • Propagation Models: mobilna aplikacije za evaluaciju Friisove jednadžbe, jednadžbe ravne zemlje, atenuacije slobodnog prostora i dr.
 • Sport Center Finder: mobilna aplikacija za pretraživanje različitih sportskih centara i njihovo online ocjenjivanje
 • SALE app: mobilna aplikacije za obavijesti o ponudama i rasprodajama u odabranim trgovinama
 • Police Checkpoint Alert (PCA): zvučna obavijest o ulasku u područje nadzirano od strane policije, na bazi veličine radijusa postavljenoga od strane korisnika i obavijestima u stvarnom vremenu danima od uključenih korisnika
 • Carpool (Rijeka): aplikacija za povezivanje voljnih vozača i autostopista, na bazi željene rute i vremena.
 • Bus_App: aplikacija koja savjetuje koju autobusnu liniju odabrati između dviju točaka i također uspoređuje ukupna vremena vožnje između nekoliko opcija

Razvijene web aplikacije

 • Napredni raspored sati (upravljanje kolegijima, predavačima, grupama, složeni upiti i dr.)
 • Upravljanje zadavanjem završnih radova i mentora
 • RENT app: web aplikacija za evaluaciju najmodavaca i najmoprimaca
 • Evidencija laboratorijske opreme: web aplikacija za pohranu i upravljanje laboratorijskom opremom
 • Administracija za male obrte: upravljanje klijentima, tretmanima, zalihama i drugim podacima od interesa malome obrtniku
 • eVoting: web aplikacija za upravljanje elektroničkim glasovanjem
 • Aplikacija Smithovog dijagrama: za crtanje i izračun impedancija, koeficijenata refleksije, odnosa stojnih valova

Mobilne komunikacije

 • Usporedba NFC prema Low-energy Bluetooth tehnologiji
 • Kodovi za analizu modulacija i uporabu širokog spektra