Zavod za konstruiranje

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za konstruiranje
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Prezentacija izborne skupine Konstruiranje i mehatronika

Zavod je osnovan 1960. godine pod nazivom Zavod za osnove konstruiranja te je njegova djelatnost od osnutka vezana uz istraživanja elemenata strojeva, zupčastih i hidrostatskih prijenosa i uređaja, transportnih sredstava u industriji i brodskih palubnih strojeva.

Nastava se izvodi iz područja: konstruiranje u strojarstvu, numeričke metode u konstruiranju, konstrukcijski elementi, mehanički prijenosnici snage, hidrostatski i pneumatski sustavi prijenosa snage i upravljanja, zupčani prijenosnici, tribologija, transportna sredstva u industriji, brodski palubni strojevi, tehnička logistika, mehatronika, precizno inženjerstvo, tehnologija mikrosustava, MEMS i NEMS, mjerni sustavi, inženjerska grafika i dokumentiranje, oblikovanje pomoću računala, inženjerska vizualizacija, metoda rubnih elemenata. Cjeloživotno obrazovanje: Oblikovanje 3D modela.

Članovi Zavoda sudjelovali su ili sudjeluju u više znanstvenoistraživačkih projekata, dok su rezultati njihovih istraživanja objavljeni u mnogim radovima prezentiranim na renomiranim skupovima u zemlji i inozemstvu te tiskanim u relevantnim domaćim i stranim časopisima.

Zavod je organizirao i dva značajna međunarodna znanstvena skupa.

Ostvarena je i suradnja s mnogim čimbenicima privrednog života, a isto tako i s nizom domaćih i stranih visokoškolskih ustanova.

Na Zavodu je obranjeno više doktorskih disertacija i magisterija.

Da bi se udovoljilo potrebama nastave na dodiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju, članovi Zavoda izradili su veći broj nastavnih pomagala i udžbenika.

 

Dosadašnji predstojnici Zavoda su bili:

prof. dr. sc. Josip Obsieger,

prof. dr. sc. Zlatko Šverer,

prof. dr. sc. Božidar Križan,

prof. dr. sc. Gordana Marunić,

prof. dr. sc. Boris Obsieger,

prof. dr. sc. Saša Zelenika,

prof. dr. sc. Neven Lovrin.

 

Područje znanstvenoistraživačkog rada Zavoda:

Hidraulički hibridni pogoni, vodeni hidraulički pogoni, karakterizacija i numeričko modeliranje ponašanja materijala, konstrukcijsko strojarstvo, kontaktni problemi u konstrukcijskim elementima, modeliranje, precizno inženjerstvo (podatljivi mehanizmi, pozicioniranje ultravisokih preciznosti i točnosti), strukturna analiza, integracija u mehatroničke sustave, mjerne tehnike, oprema za sinkrotronsko zračenje), prijenos energije i informacija u hidrauličkim i pneumatskim sustavima, procjena parametara materijala primjenom klasičnih metoda i neuronskih mreža, tehnologija mikrosustava (MEMS, manipulacija, montaža i pakiranje, skalirajući učinci, proizvodnja mikrostruktura, prikupljanje niskorazinske energije iz okoline), zamor materijala, zupčasti prijenosnici, planetarni prijenosi, evolventno ozubljenje s velikim stupnjem prekrivanja profila.

 

Znanstvenoistraživački projekti Zavoda:

Analisi teorico-sperimentale di meccanismi ad elementi deformabili per applicazioni micro e nano-meccaniche, Talijansko ministarstvo za obrazovanje, sveučilišta i istraživanje u Udinama, Italija, suradnik: S. Zelenika, 2005–2009, znanstvenoistraživački projekt.

Automatizirani sustav za identifikaciju parametara tkiva, Marina Franulović, MZOŠ, 2012– 2013, bilateralni hrvatsko-slovenski znanstvenoistraživački projekt.

GOLDFISH - Mjerenje onečišćenja u riječnim tokovima u zemljama u razvoju pomoću mreža bežičnih osjetnika, Saša Zelenika, 2013-2015, znanstvenoistraživački FP7 projekt Europske unije.

Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike, Hrvatska zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, voditelj D.Siminiati, 01.05.2012. - 30.04.2013.

Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata, Hrvatska zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, voditelj B.Križan, 01.10.2010. - 30.09.2011.

Istraživanje dušikovih efekata u složenim poluvodičkim spojevima, 009-0982886-0542, MZOS, suradnik Saša Zelenika, 2007 - 2014, znanstvenoistraživački.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene, Potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci, 2014-2015, Robert Basan, 2014-2016.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala za lake i inovativne konstrukcije, MZOS-DAAD, 2014-2015, voditelj R. Basan, međunarodni hrvatsko-njemački znanstveni projekt.

Konstrukcija i optimizacija prijenosnika snage, br. 069-0692195-1793, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditelj red. prof. dr. sc. Boris Obsieger, 2007–2010, znanstvenoistraživački projekt.

Laboratorij za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, voditelj: S. Zelenika, 2007–2008, razvojni projekt.

Materijali, trajnost i nosivost suvremenih zupčastih prijenosnika, 069-0692195-1796, MZOŠ, Božidar Križan, 2007 - 2013, znanstvenoistraživački.

ME4CataLOgue - Mechanical Engineering for Catalogue, Voditeljica radne grupe IPA IV projekata (za partnera Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci) Marina Franulović, 2013-2015.

Znanstveni program Optimizacija svojstava strojarskih konstrukcija za inovativne primjene, br. 0692195, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditelj B. Križan, 2007–2010.

Podatljivi uređaji ultravisoke preciznosti za uporabu u mikrotehnologiji i nanotehnologiji, 069-0692195-1792, MZOS, Saša Zelenika, 2007 - 2014, znanstvenoistraživački.

Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala, Inicijalna potpora za mlađe istraživače Sveučilišta u Rijeci, voditeljica Marina Franulović, 2014-2016.

Razvoj matematičkog modela nastanka i rasta zamornih pukotina u uvjetima kotrljajno-kliznog kontakta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, FH Joanneum Graz, MU Leoben, voditelj R. Basan, 2010-2011, međunarodni hrvatsko-austrijski znanstveni projekt.

A Stronger Europe with MIcro- and NAnotechnologies (SEMINA), Švicarska nacionalna zaklada za znanost u okviru projekata znanstvene suradnje između Švicarske konfederacije i zemalja istočne Europe (SCOPES) – s Veleučilištem u Luganu, Švicarska, suradnik: S. Zelenika, 2005–2009, znanstvenoistraživački projekt.