riteh-fasada.jpg

Sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje

Voditelj: prof. dr. sc. Tin Matulja

Novosti / Obavijesti

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje pripremat će studente za sveučilišni diplomski studij brodogradnje, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Na prijediplomskom studiju brodogradnje polaznicima će se u razumnoj količini i na dovoljno visokoj razini davati znanje iz temeljnih tehničkih sadržaja s jedne strane, te iz glavnih brodograđevnih sadržaja s druge strane, kako bi u svojoj radnoj praksi, kao i u svom daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju, uvijek bili na razini postavljenih zadataka. Svojim opsegom i sadržajem ovaj će studij polazniku davati potrebnu širinu stručnih znanja koja ga po završetku studija osposobljava za samostalan rad, odnosno za rad u stručnim timovima u bilo kojem segmentu brodograđevne struke. Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati sveučilišni diplomski studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Ishodi učenja

Temeljna znanja - brodogradnja

  • Karakterizirati tehničke sustave u polju brodogradnje
  • Karakterizirati tehničke procese u polju brodogradnje
  • Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - brodogradnja

  • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju brodogradnje
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u brodogradnji
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u brodogradnji

Primijenjene vještine

  • Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema
  • Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
  • Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Izvođenje studija

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom ili engleskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje, odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka brodogradnje (univ. bacc. ing. nav. arch.).

 

shutterstock_116006956.jpg