Zavod za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo

shutterstock_164753900.jpg

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka

 

zmfri.jpg

Nastavne aktivnosti Zavoda za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo obuhvaćaju primarno kolegije na preddiplomskom studiju strojarstva, ali i brodogradnje, elektrotehnike i računarstva te na diplomskom studiju strojarstva i brodogradnje. Zavodski kolegiji pokrivaju discipline mehanike fluida, hidrauličkih strojeva, računarskih metoda, računarske dinamike fluida, modeliranja i optimizacije te programiranja.

Znanstvene i stručne aktivnosti Zavoda za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo vezane su za područje modeliranja i optimizacije strujanja fluida, posebno numeričkih metoda i računalnih simulacija strujanja u cijevima, turbostrojevima, otvorenim kanalima sa pojavom poplavljivanja, simulacija strujanja i disperzije čestica u atmosferi, onećišćenja, itd. Pri tome se Zavod bavi i izradom specijalističkog inženjerskog softvera.

Aktivni znanstveni projekt:

  • Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva, potpora Sveučilišta u Rijeci, voditelj Lado Kranjčević

Aktivni projekti za gospodarstvo:

  • Analiza varijantnih rješenja spojnog kanala Rječina –  Mrtvi kanal s novelacijom procjene rizika od poplava u donjem toku Rječine korištenjem računalnih simulacija, naručitelj Hrvatske vode, voditelj Luka Sopta
  • Weather standby software; research and development project, naručitelj SAIPEM Rijeka, voditelj Jerko Škifić

Katedre i laboratoriji