Teh. faks-34.jpg

Plan nabave

Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13) javni naručitelj Tehnički fakultet objavljuje

Plan nabave za 2014. godinu                                                                                            Plan nabave za 2024. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu                                                       

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

 

Plan nabave za 2015. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

4. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

 

Plan nabave za prvo tromjesečje 2016. godine

Plan nabave za 2016. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu 

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

 

Plan nabave za 2017.godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

 

Plan nabave za 2018. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

 

Plan nabave za 2019. godinu

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu                                          .

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

4. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

 

Plan nabave za 2020. godinu

1. Izmjena plana nabave za 2020. godinu

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2020.

4. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

 

Plan nabave za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2021.

4. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu

 

Plan nabave za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. god.

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2022.

4. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. god.

2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave za 2023. god.

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2023.

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu