Zavod za inženjerstvo materijala

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za inženjerstvo materijala
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Područje primarnog istraživačkog i znanstvenog interesa izučavanja na Zavodu za materijale jest izučavanje vrste materijala, svojstava materijala (mehanička, kemijska, fizikalna), ispitivanje svojstava materijala, modificiranje svojstava materijala (toplinska obrada i inženjerstvo površina, zaštita metala) te analiza ponašanja materijala u primjeni.

Povijest Zavoda za materijale seže još do 1962. g. kada je odlukom Statuta Strojarskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu osnovan Zavod za ispitivanje materijala.

Početkom 1974. g., izmjenom Statuta Fakulteta, rad Zavoda za ispitivanje materijala nastavlja se u novoosnovanom Zavodu za tehnologiju i organizaciju (kasnije Zavodu za proizvodno strojarstvo), u kojem se objedinio rad nekoliko dotadašnjih zavoda. 

S ciljem da područje inženjerstva materijala bude prepoznatljivo u ustroju Fakulteta s obzirom na važnost materijala uopće, a posebice u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici koji su osnovni smjerovi studija na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci., izdvajanjem iz Zavoda za proizvodno strojarstvo 2001. g. osnovana je Samostalna katedra za materijale. Godine 2005. osnovan je Zavod za materijale. Zavod je osnovan zbog potrebe za potpunim informacijama i znanjima o materijalima. Na Zavodu se istražuju novi materijali i mogućnosti poboljšanja postojećih materijala kroz poznavanje i mijenjanje njihovih svojstava, mogućnosti prerade i primjene te pravilnog odabira konstrukcijskog materijala sukladno zahtjevima i radnim i ekonomskim uvjetima, u ozračju konkurencije na svjetskom tržištu. Nove spoznaje o materijalima koje postaju stalna potreba sadašnjim i budućim inženjerima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike izazov su svim članovima Zavoda.

Članovi Zavoda za materijale u suradnji sa Bay Zoltan Institute for Materials Science and Technology iz Budimpešte, Mađarska sudjeluju u bilateralnom projektu pod nazivom ''Numerical Optimisation of Steel Quenching''.

Katedre i laboratoriji