Financijska služba

Adresa
Financijska služba
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka
financ.sluzba@riteh.hr

 

Financijska služba obavlja financijske i računovodstvene poslove. Financijska služba vodi računa o zakonitosti financijskog poslovanja, obavlja sve isplate vezane uz plaće, autorske honorare i ugovore o djelu, kontrolira, obračunava i isplaćuje putne naloge, plaća račune u tuzemstvu i inozemstvu, knjiži na računima glavne knjige sve poslovne događaje, sastavlja mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje, kontaktira s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, Sveučilištem u Rijeci, Poreznom upravom, Finom, Revizijom, bankama i usklađuje svoje poslovanje s tim subjektima iz okruženja.

PODACI KOJE MORA SADRŽAVATI ULAZNI RAČUN:

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET

Vukovarska 58
HR-51000 Rijeka

OIB: 46319717480  (tuzemni računi)

VAT Number:  HR46319717480   (inozemni računi)

 

INFORMACIJE O NAČINU PLAĆANJA PUTEM BANKE:

 

Kunska plaćanja:

IBAN: HR6024020061100110092 (Erste)

Devizna plaćanja:

Naziv banke: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Adresa banke: Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb

Sjedište banke: Zagreb

Država banke: Hrvatska

IBAN: HR1323600001101561430

SWIFT/BIC: ZABAHR2X