riteh-fasada.jpg

sl1

Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada

Programi izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo je Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Programi su sljedeći:

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – Modul 2

Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavim, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina te provođenje energetskih pregleda javne rasvjete

PRIJAVE NA SEMINARE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Pozivaju se kandidati da izvrše prijavu na program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavima – modul 1, sa složenim tehničkim sustavima - modul 2, kao i program obveznog godišnjeg usavršavanja.
Cijena provedbe programa obuke za Modul 1 je 2.875,00 kn (2.300,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke za Modul 2 je 2.875,00 kn (2.300,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke obveznog godišnjeg usavršavanja je 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Za MODUL1 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 1 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Za MODUL2 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 2 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Prijavljeni kandidati za Modul 1 i Modu 2 bit će podijeljeni u grupe od 15 do 30 osoba i bit će obaviješteni elektroničkom poštom za koji termin je predviđen pojedini krug izobrazbe.
Program obveznog godišnjeg usavršavanja održava se u jednom danu u trajanju od 8 do10 sati.
Kandidati će također elektroničkom poštom dobiti obavijest o detaljnom rasporedu izobrazbe te uputstva za podmirenje troškova provedbe programa obuke.

 

Program izobrazbe osoba koje provode energetski pregled velikih poduzeća

Ministarstvo gospodarstva izdalo je Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetski pregledi velikih poduzeća. Program izobrazbe u skladu je s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (,,Narodne novine", broj 123/2015), a uključuje obrazovanje polaznika o osnovama:

• tehničke opreme i uređaja uobičajenim za velika poduzeća;

• provedbe i izvještavanja energetskog pregleda;

• izrade jednostavne tehno-ekonomske analize predloženih mjera uštede;

• optimizacije sustava izmjenjivača topline;

• energetskih mjerenja te mjerne opreme.

Osposobljavanje se sastoji od 44 sata predavanja te pismenog ispita. Detaljni sadržaj programa nalazi se ovdje.

PRIJAVE NA SEMINAR ZA VELIKA PODUZEĆA

Pozivaju se kandidati da izvrše prijavu na program izobrazbe osoba koje provode energetski pregled velikih poduzeća.
Cijena provedbe programa izobrazbe iznosi  6.250,00 kn (5.000,00 kn + PDV).
Ispunjen Obrazac prijave-VP potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

 

Provedba energetskih pregleda zgrada, energetskih pregleda javne rasvjete i izrada energetskih certifikata

Osim provođenja obuke, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci ovlašten je provoditi:

- energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,
- energetski pregled sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja,
- energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
- redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi i
- energetski pregled javne rasvjete.

Za više informacija upit poslati na adresu elektroničke pošte: ecer@riteh.hr.

 

AKTUALNI SEMINARI i NOVOSTI


 PROGRAM IZOBRAZBE CERTIFIKATORA ZA VELIKA PODUZEĆA – početak 14. 4. 2018. – prijave u tijeku

Program izobrazbe osoba koje provode energetski pregled velikih poduzeća u trajanju od 44 školska sata održat će u dva vikenda na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Vukovarska ulica 58, Rijeka. Program će započeti u subotu 14. travnja 2018. godine u 9.00 sati. Program je u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (,,Narodne novine", broj 123/2015), a nalazi se ovdje.

Cijena izobrazbe iznosi 6.250,00 kn (5.000,00 kn + PDV).

Ispunjen obrazac prijave - VP potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Troškove seminara potrebno je uplatiti najkasnije do početka seminara. Uplatu izvršiti u korist Tehničkog fakulteta, Vukovarska 58, Rijeka sa svrhom uplate „VP - IME PREZIME“ na broj računa: HR6024020061100110092 i pozivom na broj 239514. Nakon uplate molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete na e-mail: ecer@riteh.hr ili potvrdu o uplati donesite na seminar.

 


 GODIŠNJE USAVRŠAVANJE CERTIFIKATORA U RIJECI - 7. 10. 2017.

Jednodnevno usavršavanje u trajanju od 8 sati bit će održano u subotu, 7. listopada 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostoriji P1 (prizemlje, zgrada Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka).

Teme usavršavanja prema programu usavršavanja bit će:

  • novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  • nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade
  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  • primjeri proračuna primarne energije i energetskog razreda zgrade primjeri – građevinski dio i tehnički sustavi.

Cijena usavršavanja iznosi 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Ispunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Troškove seminara u iznosu od 1.125,00 kn po polazniku potrebno je uplatiti najkasnije do 2. listopada 2017. godine.

Uplatu izvršiti u korist Tehničkog fakulteta, Vukovarska 58, Rijeka sa svrhom uplate „ECER - IME PREZIME“ na broj računa: HR6024020061100110092 i pozivom na broj 239514. Nakon uplate molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete na e-mail: ecer@riteh.hr ili potvrdu o uplati donesite na seminar.


GODIŠNJE USAVRŠAVANJE CERTIFIKATORA U PULI - 14. 10. 2017.

Jednodnevno usavršavanje u trajanju od 8 sati bit će održano u subotu, 14. listopada 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula, Carrarina 5, Pula.

Teme usavršavanja prema programu usavršavanja bit će:

  • novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  • nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade
  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  • primjeri proračuna primarne energije i energetskog razreda zgrade primjeri – građevinski dio i tehnički sustavi.

Cijena usavršavanja iznosi 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Ispunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Troškove seminara u iznosu od 1.125,00 kn po polazniku potrebno je uplatiti najkasnije do 9. listopada 2017. godine.

Uplatu izvršiti u korist Tehničkog fakulteta, Vukovarska 58, Rijeka sa svrhom uplate „ECER - IME PREZIME“ na broj računa: HR6024020061100110092 i pozivom na broj 239514. Nakon uplate molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete na e-mail: ecer@riteh.hr ili potvrdu o uplati donesite na seminar.


18. 4. 2017. - SMANJENE CIJENA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA MODUL 1 i MODUL 2

Temeljem Preporuke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja dekanica Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić donijela je Odluku o smanjenju cijena programa osposobljavanja za energetske certifikatore. Prema Odluci cijene programa osposobljavanja Modul 1 i Modul 2 umjesto dosadašnjih 5.500 kn iznosit će 2.300 kn, izraženo bez PDV-a.


MODUL 1 - petnaesti krug seminara - PRIKUPLJANJE PRIJAVA U TIJEKU

Izobrazba će se odvijati četvrtkom i petkom popodne te subotom prema. Troškovi seminara iznose od 2.875,00 kn (tj. 2.300,00 kn+PDV) po polazniku. Kada se prijavi dovoljan broj polaznika odredit će se termin početka seminara.
Ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.


MODUL 2 - sedmi krug seminara - PRIKUPLJANJE PRIJAVA U TIJEKU

Izobrazba će se odvijati četvrtkom i petkom popodne te subotom prema. Troškovi seminara iznose od 2.875,00 kn (tj. 2.300,00 kn+PDV) po polazniku. Kada se prijavi dovoljan broj polaznika odredit će se termin početka seminara.
Ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.