riteh-fasada.jpg

sl1

Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada

 

AKTUALNI SEMINARI i NOVOSTIJEDNODNEVNO GODIŠNJE USAVRŠAVANJE CERTIFIKATORA – 4. prosinca 2020. - „online“

Jednodnevno godišnje usavršavanje energetskih certifikatora u trajanju od 8 sati bit će održano u petak, 4. prosinca 2020. godine s početkom u 9.00 sati. Program usavršavanja će se zbog izvanrednih okolnosti održati online putem sustava za udaljena predavanja prema sljedećem rasporedu.

Polaznici moraju imati pristup računalu i internetu. Za postavljanje pitanja predavačima bilo bi dobro imati i kameru i mikrofon. Nije potrebno imati neku posebnu aplikaciju nego će za praćenje predavanja biti dostavljen link koji se otvara u bilo kojem Internet pregledniku (Internet Explorer, Chrome, Firefox, …)

Teme koje će biti obrađene:

  1. Izmjene i dopune Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  2. Izmjene i dopune Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  3. Izmjene i dopune Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  4. Iskustva provedenih energetskih pregleda
  5. nZEB zgrade i sustavi - detalji proračuna za postizanje nZEB uvjeta:

- Kroz predavanje će se pokazati primjeri proračuna  „standardne“ višestambene zgrade s određenim sustavom i varijacije rezultata primjenom proračuna Algoritma i približnih proračuna sustava. Interpretacija rezultata.
- Primjer proračuna poslovne zgrade sa staklenom fasadom i termotehničkim sustavom koji nije razrađen Algoritmom.
- Novosti u softveru vezane uz promjenu u Tehničkom propisu – usklađivanje.
- Sustavi izolacije vanjske ovojnice koji nisu uobičajeni – naknadna izolacija ETICS sustava („ETICS na ETICS), sustavi s teškim završnim oblogama (kamen, keramika), izolacija zidova prema stubištima, utjecaj točkastih gubitaka (primjena pokrivki kod ETICS sustava).

Cijena usavršavanja iznosi 1.000,00 kn (800,00 kn + PDV).

Ispunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Troškove seminara u iznosu od 1.000,00 kn po polazniku potrebno je uplatiti najkasnije do početka seminara, 4. prosinca 2020. godine. Uplatu izvršiti u korist Tehničkog fakulteta, Vukovarska 58, Rijeka sa svrhom uplate „ECER - IME PREZIME“ na broj računa: HR6024020061100110092 i pozivom na broj 239514.


 

Programi izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo je Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Programi su sljedeći:

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom sa složenim tehničkim sustavom – Modul 2

Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

PRIJAVE NA SEMINARE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Pozivaju se kandidati da izvrše prijavu na program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavima – modul 1, sa složenim tehničkim sustavima - modul 2, kao i program obveznog godišnjeg usavršavanja.
Cijena provedbe programa obuke za Modul 1 je 6.250,00 kn (5.000,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke za Modul 2 za strojarsku struku (30 sati) iznosi 6.250,00 kn (tj. 5.000,00 kn+PDV) po polazniku, za arhitektonsku i građevinsku struku (24 sata) iznosi 5.000,00 kn (4.000,00 kn + PDV) po polazniku, a za elektrotehničku struku (16 sati) iznosi 3.750,00 kn (3.000,00 kn + PDV) po polazniku.
Cijena provedbe programa obuke obveznog godišnjeg usavršavanja je 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Za MODUL1 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 1 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Za MODUL2 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 2 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Prijavljeni kandidati za Modul 1 i Modu 2 bit će podijeljeni u grupe  do 30 osoba i bit će obaviješteni elektroničkom poštom za koji termin je predviđen pojedini krug izobrazbe.
Program obveznog godišnjeg usavršavanja održava se u jednom danu u trajanju od 8 do10 sati.
Kandidati će također elektroničkom poštom dobiti obavijest o detaljnom rasporedu izobrazbe te uputstva za podmirenje troškova provedbe programa obuke.

 

Program izobrazbe osoba koje provode energetski pregled velikih poduzeća

Ministarstvo gospodarstva izdalo je Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetski pregledi velikih poduzeća. Program izobrazbe u skladu je s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (,,Narodne novine", broj 123/2015), a uključuje obrazovanje polaznika o osnovama:

• tehničke opreme i uređaja uobičajenim za velika poduzeća;

• provedbe i izvještavanja energetskog pregleda;

• izrade jednostavne tehno-ekonomske analize predloženih mjera uštede;

• optimizacije sustava izmjenjivača topline;

• energetskih mjerenja te mjerne opreme.

Osposobljavanje se sastoji od 44 sata predavanja te pismenog ispita. Detaljni sadržaj programa nalazi se ovdje.

PRIJAVE NA SEMINAR ZA VELIKA PODUZEĆA

Pozivaju se kandidati da izvrše prijavu na program izobrazbe osoba koje provode energetski pregled velikih poduzeća.
Cijena provedbe programa izobrazbe iznosi  6.250,00 kn (5.000,00 kn + PDV).
Ispunjen Obrazac prijave-VP potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr. Kada se prijavi dovoljan broj polaznika odredit će se termin početka seminara.

 

Provedba energetskih pregleda zgrada, energetskih pregleda javne rasvjete i izrada energetskih certifikata

Osim provođenja obuke, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci ovlašten je provoditi:

- energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,
- energetski pregled sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja,
- energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
- redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi i
- energetski pregled javne rasvjete.

Za više informacija upit poslati na adresu elektroničke pošte: ecer@riteh.hr.