riteh-fasada.jpg

Stručni prijediplomski studij elektrotehnike

Voditeljica  mr. sc. Branka Dobraš, v. pred.

Novosti

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij

Ciljevi

Stručni prijediplomski studij elektrotehnike ima za cilj osposobljavanje stručnjaka elektrotehnike za sudjelovanje u projektiranju i konstruiranju elemenata postrojenja, za ispitivanje i održavanje električnih strojeva i uređaja, elektroničkih industrijskih uređaja i uređaja industrijske automatizacije, te industrijskih i elektroenergetskih postrojenja. Pri tome je njegovo radno mjesto prvenstveno u pogonu, odnosno terenu, a u manjoj mjeri u uredu.
Odluči li se student za nastavak studija, on će biti moguć na onim ustanovama koje nude stručni diplomski studij elektrotehnike. Također, bit će moguć nastavak na sveučilišnom diplomskom studiju elektrotehnike Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema posebnim uvjetima upisa koje određuje Fakultetsko vijeće.

Ishodi učenja

Temeljna i primijenjena znanja - elektrotehnika 

- Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju elektrotehnike

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u elektrotehnici

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u elektrotehnici

Stručne i primijenjene kompetencije - elektrotehnika 

- Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

- Izvršavati složene operativne poslove kod razrade projekata tehničkih sustava u elektrotehnici / planiranja tehnoloških i proizvodnih procesa / energetskih postrojenja

- Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Stručni naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv prvostupnik (baccalaureus)  /  prvostupnica (baccalaurea)  elektrotehnike (bacc. el.)

d3878f54a0287f8bb9c44262bf1c7aab.jpg