most-detalj.jpg

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela Zaključak, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi,  kojim se zadužuju sva tijela javne vlasti da podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskažu prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju.

Slijedom toga, Tehnički fakultet u Rijeci na svojim službenim internet stranicama  http://www.riteh.uniri.hr/ objavljuje svoj pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja