Teh. faks-35.jpg

Novosti

 • Published
  24. srpnja 2015.

  Kreditiranje studenata

  Sveučilište u Rijeci, smatrajući da je studiranje osnovno pravo svih građanki i građana Republike Hrvatske, nastoji osigurati sredstva za povoljno kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci kao i studenata s područja …
 • Published
  16. srpnja 2015.

  Imenovana voditeljica Računalnog centra

  Stručna suradnica Tatjana Škorjanc, dipl. ing., imenovana je voditeljicom Računalnog centra, a stupa na dužnost 1. rujna 2015.
 • Published
  9. srpnja 2015.

  Radna skupina

  Osnovana je Radna skupina za provedbu projekta energetske obnove zgrade našega fakulteta.
 • Published
  7. srpnja 2015.

  Obavijest za upis u prvu godinu studija

  Obavijest za upis u prvu godinu studija akademske godine 2015./2016.
 • Published
  6. srpnja 2015.

  Promocije

  Promocije će biti održane u petak 10. srpnja 2015. u 9:00 i 12:00 sati u prizemlju u predavaonicama P1 i P2.
 • Published
  6. srpnja 2015.

  Natječaj za izbor

  Tehnički fakultet u Rijeci objavljuje Natječaj za izbor
 • Published
  3. srpnja 2015.

  XVI. znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci

  XVI. znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci bit će održan u utorak 7. srpnja 2015. u 12:00 sati na Građevinskom fakultetu.
 • Published
  1. srpnja 2015.

  Istraživački seminar o energetski učinkovitim zgradama

  Istraživački seminar o energetski učinkovitim zgradama u organizaciji RiTeha i projekta ENHEMS-Buildings (http://www.enhems-buildings.fer.hr) održat će se u ponedjeljak 6. srpnja 2015. u predavaoni P1 s početkom u 10:00.
 • Published
  1. srpnja 2015.

  Usvojen Kalendar nastave za ak. god. 2015./16.

  Fakultetsko vijeće našega fakulteta, na svojoj 9. sjednici u ak. god. 2014./15. održanoj 29. lipnja 2015., usvojilo je Kalendar nastave za ak. god. 2015./16.
 • Published
  30. lipnja 2015.

  Obrana doktorske disertacije Nevena Munjasa, dipl. ing.

  Neven Munjas, dipl. ing., branit će doktorsku disertaciju u srijedu 15. srpnja 2015. u 11:00 sati u učionici U1.
 • Published
  7. srpnja 2015.

  Upis u više godine 2015./2016.

  Obavijest za upis u više godine u akademsku godinu 2015./2016.
 • Published
  7. srpnja 2015.

  Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

  Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2015./2016.
 • Published
  6. srpnja 2015.

  Besplatan pripremni seminar iz matematike

  namijenjen je studentima prve godine kao pomoć u svladavanju, odnosno ponavljanju, nekih područja matematike neophodnih za praćenje kolegija na prvoj godini studija.
 • Published
  24. travnja 2015.

  Raspisan Natječaj za upis na doktorske studije

  Temeljem odluke Fakultetskog vijeća raspisan je Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije.
 • Published
  13. svibnja 2015.

  Natječaj za upis u I. godinu

  Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016.
 • Published
  3. kolovoza 2015.

  NATJEČAJ ZA IZBOR

  Natječaj za izbor dva asistenta i jednog predavača