Zavod za matematiku, fiziku i strane jezike

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za matematiku, fiziku i strane jezike
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju okuplja stručnjake koji se bave znanstvenim područjima koja su baza inženjerskog obrazovanja i podijeljen je u dvije katedre. Uz Katedru za primijenjenu matematiku i fiziku vezani su matematički i fizički kolegiji, dok su uz Katedru za strane jezike i kineziologiju vezani kolegiji koje studente osposobljavaju za korištenje stranog jezika u struci te izborni kolegiji iz Tjelesne i zdravstvene kulture koji studente potiču na bavljenje sportom.

Katedra za primijenjenu matematiku i fiziku organizira nastavu iz matematičkih i fizičkih kolegija na svim studijima fakulteta. Iako se radi o temeljnim znanostima nastava iz matematike i fizike organizira se na način da studenti dobiju uvid u korisnost ovih predmeta u njihovoj struci te je na tom načelu i baziran njihov kurikulum. Studenti u sklopu kolegija pridruženih ovoj katedri stječu temeljna znanja iz matematičke analize, linearne algebre, matematičkog modeliranja, numeričke matematike te stohastičke matematike i statistike, kao i temeljna znanja iz svih područja fizike. U sklopu katedre, na višim godinama studija izvodi se i nastava iz nekih specifičnih područja matematike s izrazitim primjenama u brodogradnji, strojarstvu, elektrotehnici i računarstvu te je studentima omogućena i izrada završnih radova iz primjenjene matematike i matematičkog modeliranja s naglaskom na primjenu u struci za koju se educiraju.

Na Katedri za strane jezike i kineziologiju izvodi se nastava iz engleskog i njemačkog jezika. Kolegiji stranih jezika usmjereni su na korištenje istih u struci i kurikulumi prate suvremene jezične trendove u sva četiri područja za koja se studenti obrazuju. U skladu sa svojim afinitetima i predznanjem studenti mogu birati jezik koji im više odgovara. U ovisnosti o kadrovskim mogućnostima studentima se nude i izborni kolegiji iz područja kineziologije.

U sklopu Zavoda djeluju i dva laboratorija – laboratorij za fiziku i fonolaboratorij. Temeljna svrha ovih laboratorija je podrška nastavnom procesu nastave fizike i stranih jezika, a postojeća oprema dozvoljava i izvođenje jednostavnijih istraživanja.

Znanstveni rad članova Zavoda je bogat, odvija se kroz nekoliko znanstvenih projekata, a usmjeren je na područja primjenjene matematike i matematičkog modeliranja, numeričke matematike, metodike nastave matematike, astrofizike, književnosti i metodike nastave stranog jezika. Za istaknuti je i stručni rad članova Zavoda usmjeren kao podrška znanstvenim projektima iz tehničkih i drugih područja.

Katedre i laboratoriji