riteh-fasada.jpg

Stručni prijediplomski studij brodogradnje

Voditelj: prof. dr. sc. Tin Matulja

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij

 

Ciljevi

Stručni prijediplomskistudij brodogradnje ima za cilj osposobljavanje stručnjaka brodogradnje za rad na izvršavanju složenih operativnih poslova kod razrade projekata plovnih objekata i objekata morske tehnologije i njihovih elemenata, odnosno složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unapređenja i kontrole procesa gradnje plovnih objekata. Pri tome je njegovo radno mjesto prvenstveno u proizvodnji, a u manjoj mjeri u uredu. Odluči li se student za nastavak studija, on će biti moguć na onim ustanovama koje nude stručni diplomski studij brodogradnje. Također, bit će moguć nastavak na sveučilišnom diplomskom studiju brodogradnje Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema posebnim uvjetima upisa koje određuje Fakultetsko vijeće.

Ishodi učenja

Temeljna i primijenjena znanja - brodogradnja

  • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju brodogradnje
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u brodogradnji
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u brodogradnji

Stručne i primijenjene kompetencije - brodogradnja

  • Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
  • Izvršavati složene operativne poslove kod razrade projekata tehničkih sustava u brodogradnji / planiranja tehnoloških i proizvodnih procesa / energetskih postrojenja
  • Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

Trajanje studija

3 – godišnji ustroj

Stručni naziv

Prvostupnik (baccalaureus) brodogradnje, odnosno prvostupnica (baccalaurea) brodogradnje (bacc. nav. arch.)

 

shutterstock_157198910.jpg