Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Osnivanjem Strojarskog fakulteta u Rijeci 1960. na određeni je način počeo s radom i Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment (Zavod za proizvodno strojarstvo, te ranije Zavod za tehnologiju i organizaciju). 

Znanstvena se i stručna djelatnost Zavoda odnosi na područja istraživanja, razvoja i projektiranja tehničko-tehnoloških rješenja za potrebe proizvodnje i prerađivačke industrije. Zavod razvija i unapređuje sve vrste proizvodnih tehnologija, implementira nove proizvodne i informacijske tehnologije CAD/CAPP/CAM, inženjerske tehnologije površinske obrade, projektira obradne i složene proizvodne sustave, projektira tehnološke i proizvodne procese, projektira vođenje proizvodnje računalom, konstruira specijalne obradne sustave, alate i naprave, uvođenje industrijske robotike i inteligentnih sustava, te implementira sustave kvalitete u proizvodnji. 

Članovi Zavoda rade na sljedećim istraživanjima: istraživanja obradivosti metala u procesima obrade odvajanjem čestica i granične deformabilnosti u procesima plastične obrade; razvoj metoda analitičkog i stohastičkog modeliranja procesa obrade; razvoj aplikativnih programskih paketa za optimiranje postojanosti alata i procesa obrade; optimiranje procesa obrade; povećanje produktivnosti postupaka obrade odvajanjem čestica; istraživanje značajki fleksibilnih proizvodnih struktura; istraživanje triboloških procesa, procesa obrada deformiranjem, odvajanjem čestica i lijevanja, implementacije umjetne inteligencije i robotike. Zavod održava kontakte i surađuje s velikim brojem proizvodnih subjekata, fakulteta i instituta u tuzemstvu i inozemstvu.

Temeljem Bolonjske deklaracije kolegiji unutar Zavod podijeljeni su u dvije skupine: Industrijsko inženjerstvo i management i Tehnološko informatičko inženjerstvo, da bi od ak. godine 2021./2022. ponovno objedinjeni u jedan zajednički modul pod nazivom Industrijsko i proizvodno inženjerstvo.