Centar za digitalne servise

Kontakt informacije

Adresa
Centar za digitalne servise
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka