riteh-fasada.jpg

Sveučilišni diplomski studij računarstva

Voditelj  v. asist. dr. sc. Luka Batistić

Novosti

O studiju

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na sveučilišnom prijediplomskom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) sveučilišnog prijediplomskog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne sveučilišne prijediplomske studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem sveučilišnom prijediplomskom ne-istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) sveučilišnog prijediplomskog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju  (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

 

Ciljevi

Sveučilišnim diplomskim studijem računarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Studenti usvajaju sposobnost interdisciplinarnog pristupa integraciji sustava, obrade informacija i traženja inovativnih rješenja. Samostalno će projektirati, upravljati, analizirati problem i predlagati rješenja vezana uz razvoj sklopovske i programske podrške i umrežavanja sustava. Znat će učinkovito birati i primjenjivati odgovarajuće suvremene alate i metode iz struke na kompleksne inženjerske aktivnosti. Steći će znanja i vještine za projektiranje sustava, komponenata i procesa koji odgovaraju specifičnim potrebama određenih područja.

Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma. 

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedeća dva područja:

 • Programsko inženjerstvo
 • Računalni sustavi

 

Ishodi učenja

Znanstveni pristup - računarstvo

 • Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja računarstva na rješavanje inženjerskih problema
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju računarstva

Specijalističke kompetencije - računarstvo

 • Samostalno projektirati, upravljati, analizirati problem
 • Predlagati rješenja vezana uz razvoj sklopovske i programske podrške i umrežavanja sustava
 • Učinkovito birati i primjenjivati odgovarajuće suvremene alate i metode iz struke na kompleksne inženjerske aktivnosti

Razvojni doprinos - računarstvo

 • Kreirati inovativna rješenja za postavljene probleme u polju računarstva
 • Preporučiti integraciju sustava i obradu informacija na temelju interdisciplinarnog pristupa

Meke vještine

 • Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka
 • Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

 

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij.

Izvođenje studija

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom ili engleskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Akademski naziv

Po završetku studija, stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer / sveučilišna magistra inženjerka računarstva (univ. mag. ing. comp.)

shutterstock_95107219.jpg