Česta pitanja

Česta pitanja

AAI@EduHr

Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr za domenu riteh.hr?

Studentima Tehničkog fakulteta omogućeno je korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, a preko AAI sustava dostupne su i sve ostale usluge CARNet-a za studente. Prilikom upisa na studij dodjeljuje im se e-identitet koji ostaje otvoren sve do odlaska s Tehničkog fakulteta. Otvaranje se vrši putem ISVU sustava prilikom upisa na fakultet u Službi studentske evidencije.

Djelatnicima se u Kadrovskoj službi putem ISVU sustava elektronički identitet dodjeljuju prlikom zapošljavanja a na isti način se može otvoriti i vanjskim suradnicima.

Gosti predavači mogu dobiti elektronički identitet u Računalnom centru u sobi 1-53. Informacije: 651-425 (interno: 2425) ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr.

Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr za domenu uniri.hr?

Za dobivanje elektroničkog identiteta u obliku ime.prezime@uniri.hr potrebno je sa identifikacijskim dokumentom i OIB-om doći kod u sobu 1-53. U posebnim okolnostima može se izdati i bez osobnog dolaska. Informacije: 651-425 (interno: 2425) ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr.

Svi djelatnici prilikom zaposlenja trebaju zatražiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr za domenu uniri.hr u Računalnom centru, soba 1-53. Informacije: 651-425 (interno: 2425) ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr.

Kako se polaznici Erasmus+ programa mogu spojiti na bežičnu mrezu fakulteta (Eduroam) ili na mrežu studentskog doma?

Stranim studentima ili predavačima iz inozemsta nije potrebno otvarati account u obliku ime.prezime@riteh.hr.
Dovoljno je posjedovati odgovarajući elektronički identitet izdan od strane matične ustanove primjerice u Italiji, Portugalu, Njemačkoj itd.
Za spajanje na eduroam potrebno je posjedovati odgovarajući ispravno konfiguriran uređaj (računalo, tablet, mobilni telefon) za spajanje. Više informacije o tome moguće je pronaći (i upute za spajanje na HR i EN jeziku) na službenoj stranici eduroam.hr

Kako promijeniti lozinku u sustavu AAI@EduHr?

Za domenu riteh.hr lozinku je moguće promijeniti isključivo sa mreže fakulteta ili iz mreže koja pristup internetu ostvarujem putem Carneta. Link za promjenu je: https://rijeka.riteh.hr/ldap/,  za domenu uniri.hr: https://uniri.hr/ldap te dalje na “AŽURIRANJE PODATAKA“. (Potrebno je prijavit se sa trenutnim korisničkim imenom i lozinkom). 
Nova lozinka mora sadržavati kombinaciju brojeva i slova.
Lozinku treba što prije promijeniti jer se može koristiti 48 sati i nakon toga još 5 logiranja. Nakon toga se račun blokira.

Što trebam napraviti ako sam zaboravio lozinku u sustavu AAI@EduHr ili se račun blokirao jer nisam na vrijeme promijenio lozinku koju sam dobio?

Sa identifikacijskim dokumentom i OIB-om doći kod u sobu 1-53. U posebnim okolnostima može se izdati nova lozinka i bez osobnog dolaska. Informacije: 651-425 (interno: 2425) ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr.

E-pošta

Kako mogu pregledavati e-poštu ?

E-poštu na poslužitelju našeg fakulteta može se pregledavati preko webmail klijenta ili pomoću klijentskih aplikacija instaliranih na računalu ili mobitelu kao što su Outlook, Mozila i druge.

Kako se prijaviti na webmail za riteh domenu?

Za pristup e-pošti na poslužitelju našeg fakulteta mogu se koristiti dva web klijenta: Riteh Webmail i CARNet Webmail.
Preporuča se korištenje Riteh Webmaila, a samo iznimno CARNet Webmail.

Riteh Webmail sustav dostupan je na poveznici https://webmail.riteh.hr
Prilikom prijave potrebno je unijeti korisničko ime bez domene “@riteh.hr“ (primjer: pperic) i lozinku.

Carnet Webmail sustav dostupan je na poveznici https://webmail.carnet.hr.
Prilikom prijave potrebno je unijeti korisničko ime sa domenom “@riteh.hr“ (primjer: pperic@riteh.hr) i lozinku. 
Samo kod prve prijave i nakon promjene lozinke, još jednom se pojavi forma za prijavu, ovaj put sa nazivom ustanove - Tehnički fakultet i u tom slučaju potrebno je upisati korisničko ime bez domene “@riteh.hr“ (primjer: pperic) i lozinku.

Kako pristupiti @riteh.hr e-pošti uporabom drugih servisa (npr. gmail, outlook i dr.)?

E-pošti se može pristupti na način da se u konfiguraciji vanjskih servisa (gmail, outlook i dr.) podesi @riteh.hr korisnički račun, te će vanjski servis preuzimati e-poštu sa @riteh.hr računa.

Drugi je način korištenjem preusmjeravanja (forwarding), a koje se može podesiti korištenjem: Riteh Webmail -a.

Preporuka je da se preusmjeravanje (forwarding) ne koristi, već da vanjski servis preuzima e-poštu sa @riteh.hr računa.

Što moram napraviti kad dobijem poruku "Obavijest o prekoracenju diskovnog prostora"

Poruka se automatski generira na poslužitelju e-pošte. Šalje se korisnicima koji su prekoracili prostor na disku (quota) koji im dodjeljen na poslužitelju. Studenti imaju na raspolaganju 200MB. Da bi i dalje mogli primati i slati e-mailove, potrebno je izbrisati poruke dok se zauzeće diska ne spusti ispod quote. Nakon brisanja treba isprazniti mapu Smeće, jer i ona zauzima prostor na disku.
Primjer:
                              Block limits                           File limits
Filesystem           used       soft         hard        grace     used  soft  hard  grace
/dev/sda8      +-  205632  204800  307200   3days     64      0       0      

Značenje:
File system - disk na kojem je korisnikova mapa , Block limits - ograničenje na zauzeće diska
+- označava da je prijeđena quota, used - zauzet prostor na disku u MB,
soft - zauzeće diska (quota) u MB kod kojeg se pošalje poruka upozorenja ali se može slati i primati mailove
dok ne istekne grace - vrijeme počeka u danima ili bude prekoračena hard quota, kada se račun blokira i ne može se više slati ni primati poštu.

Kako mogu vidjeti koliko prostora zauzimaju poruke?

Na Riteh Wemailu pogledati: Postavke - odabrati Mape - odabrati pojedinu mapu -  kliknuti na Kliknite za prikaz veličine mape
Više

Koji je naziv dolaznog i odlaznog poslužitelja e-pošte?

Incoming Mail Server (POP3/IMAP): rijeka.riteh.hr
POP3  Port  995 - koristiti SSL
ili
IMAP   Port 993 - koristiti SSL

Outgoing Mail Server (SMTP): rijeka.riteh.hr
Port  465 - koristiti SSL

Kako dodati u Outlook mail korisnički račun za domenu riteh ?

Odabrati File karticu i slijediti postupak na poveznici za Outlook 2016 ili poveznici za Outlook 2019 (primjer zzvonkic@riteh.hr, pop3).

Zaštita od SPAM-a?

Fakultetski e-mail poslužitelj koristi alate koji su dostupni za zaštitu od neželjene pošte (SPAM-a).

Iako velik broj neželjenih e-mailova biva odbačen prije nego što dođu do korisničkog e-mail pretinca, moguće je da određeni broj neželjene pošte ipak prođe filtere e-mail poslužitelja. Najbolja zaštita od SPAM-a jest obrisati sumnjive e-mailove, i nikako ne dijeliti korisničke podatke ili odgovarati na njih. Računalni centar ili fakultet neće zahtjevati nikad takve podatke od djelatnika, studenata ili vanjskih suradnika.

Fakultet kao jednu od metoda zaštite od SPAM-a i drugih oblika neželjene pošte koristi SPF standard. Kako se radi o standardu, e-mail poslužitelj odbacuje dolaznu poštu koja nije u skladu sa navedenim standardom. Ukoliko poruka elektroničke pošte pošiljatelja biva automatski odbijena, izgledno je da je riječ ili o neželjenoj pošti ili o neispravno podešenom servisu elektroničke pošte od strane pošiljatelja te je preporuka da se konfiguracija poslužitelja pošiljatelja postavi u skladu s SPF standardom.

Mreža

Zašto mi nisu sve mrežne (UTP) utičnice u kancelariji aktivne?

Aktivne su samo one koje su potrebne. U suprotnom bi fakultet trebao imati nekoliko puta veće dimenzioniranu aktivnu mrežnu opremu (prekloponike).

Koja je moja IP adresa?

To ovisi od mnogo faktora. Npr. da li se radi o stolnom računalu, tabletu ili laptopu. Ovisi također da li je stolno računalo u informatičkom kabinetu ili kancelariji zaposlenika. Oni koji imaju statički dodijeljene IP adrese trebaju koristiti samo te i ne mijenjati ih.

Zašto ne mogu koristiti apsolutno sve mrežne servise, a npr. kod kuće mogu?

Zato je to nije dozvoljeno Pravilnikom o sigurnosti inf. Sustava fakulteta.

Promijenio/la sam kancelariju. Da li će mi staro računalo raditi na mreži u novoj kancelariji?

Vjerovatno hoće, ako se u novoj kancelariji i prije koristila mreža? Za napomenuti je da je svaka mrežna utičnica drugačija, pojedinačno se konfigurira na preklopniku.

Zašto sa svog računala ne mogu pristupiti servisima u npr. Informatičkom kabinetu i/ili obrnuto?

Zato jer je fakultet podijeljen u sigurnosne zone a prema Pravilniku o sigurnosti inf. sustava.

Da li mogu od kuće pristupiti svom računalu u kancelariji?

Uobičajeno ne, pristup je onemogućen. Ukoliko je neophodan pristup, nazvati na 2544.

Telefonija

Kako rade telefoni?

Telefoni rade u potpunosti preko vanjske tvrtke. Vanjska tvrtka koristi jedino fakultetsku pasivnu opremu (kablovi, utičnice).

Što ako telefon ne radi, a jučer je radio?

Ugasiti telefon i ponovno ga upaliti. Telefon se napaja preko mrežnog UTP kabla, te je dovoljno samo ga iskopčati na par sekundi.

Resetirao sam telefon, i dalje ne radi?

Nazvati tehničku službu, koja će kontaktirati vanjsku tvrtku pružatelja usluge.

Telefon mi radi, ali pokazuje krivo ime?

Nazvati tehničku službu, koja će kontaktirati vanjsku tvrtku pružatelja usluge.

Novi sam djelatnik na fakultetu. Dobio sam telefon, spojio ga ali ne radi?

Nazvati na int. 2544 , odnosno poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr

Ne radi mi računalo/printer

Što ako mi ne rade računalo ili printer

Nazvati na 2427 ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr

Ne rade računalo/projektor u učionici/predavaoni

Projektor ne radi

Javiti tehničkoj službi

Ne radi računalo, nema slike na projektoru, ne mogu dobiti sliku s laptopa na projektor

Nazvati na 2427 ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr

 

Web stranice fakulteta

Kako se prijaviti (logirati) na stranice

Prijaviti se mogu svi djelatnici fakulteta sa aaiedu korisničkim imenom i lozinkom ( kraći oblik, sa @riteh.hr) na stranici www.riteh.uniri.hr - meni s crnom pozadinom - Prijava.
Prijaviti se mogu i studenti i druge osobe kojima se to omogući. Da bi dobili potrebne dozvole, trebaju poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr,

Da li postoje upute

Nakon prijave, odabrati na bijelom meniju na vrhu Pomoć - Dokumentacija

Kako mogu promijeniti svoje osobne podatke, broje sobe, telefon

Zataražiti promjenu u kadrovskoj službi

Tko može promijeniti popis osoba i voditelja u u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici

Kadrovska služba

Kako mogu prebaciti obrasce na svoje računalo

Prijaviti se na web stranice.

Na najgornjem izborniku, sa bijelom pozadinom, druga stavka s lijeve strane – riteh.hr, na padajućem meniju, odabrati Datoteke.

Odabrati direktorij Obrasci.

Potreban obrazac prebaciti na svoje računalo odabirom Download, odnosno strelice prema dolje, sa desne strane odgovarajuće datoteke.

Tko može napisati novost

Svi osobe koje se mogu prijaviti na web

Tko može objaviti novost

Novost mogu objaviti isključivo korisnici koji imaju ovlasti za objavljivanje i to samo na stranicama novosti na kojima imaju pravo objavljivanja.
Na naslovnici je to dekan, na stranicama studija voditelji studija, na stranicama zavoda i službi, ako postoje novosti, administratori zavoda i službi odnosno predstojnici zavoda i voditelji službi.

Informatički kabineti

više informacija

Predavaone P1 i P2

više informacija