Česta pitanja

Česta pitanja

AAI@EduHr

Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr za domenu riteh.hr?

Studentima Tehničkog fakulteta omogućeno je korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, a preko AAI sustava dostupne su i sve ostale usluge CARNet-a za studente. Prilikom upisa na studij dodjeljuje im se e-identitet koji ostaje otvoren sve do odlaska s Tehničkog fakulteta.

Otvarenje se vrši putem ISVU sustava prilikom upisa na fakultet u Službi studentske evidencije.

Djelatnici i vanjski suradnici elektronički identitet mogu dobiti u Kadrovskoj službi koja djelatnika upisuju u ISVU sustav te mu dodijeluje odgovarajući atribut.

Gosti predavači mogu dobiti elektronički identitet u Računalnom centru u sobi 1-53.

Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr za domenu uniri.hr?

Za dobivanje elektroničkog identiteta u obliku ime.prezime@uniri.hr potrebno je sa identifikacijskim dokumentom i OIB-om doći kod u sobu 1-53. Informacije: 651-425 (interno: 2425).

Kako se polaznici Erasmus+ programa mogu spojiti na bežičnu mrezu fakulteta (Eduroam) ili na mrežu studentskog doma?

Stranim studentima ili predavačima iz inozemsta nije potrebno otvarati account u obliku ime.prezime@riteh.hr.
Dovoljno je posjedovati odgovarajući elektronički identitet izdan od strane matične ustanove primjerice u Italiji, Portugalu, Njemačkoj itd.
Za spajanje na eduroam potrebno je posjedovati odgovarajući ispravno konfiguriran uređaj (računalo, tablet, mobilni telefon) za spajanje. Više informacije o tome moguće je pronaći (i upute za spajanje na HR i EN jeziku) na službenoj stranici eduroam.hr

Kako promijeniti lozinku u sustavu AAI@EduHr?

Za domenu riteh.hr lozinku je moguće promijeniti isključivo sa mreže fakulteta ili iz mreže koja pristup internetu ostvarujem putem Carneta. Link za promjenu je: https://rijeka.riteh.hr/ldap/,  za domenu uniri.hr: https://uniri.hr/ldap te dalje na “AŽURIRANJE PODATAKA“. (Potrebno je prijavit se sa trenutnim korisničkim imenom i lozinkom). 
Nova lozinka mora sadržavati kombinaciju brojeva i slova.

E-pošta

Kako mogu pregledavati e-poštu ?

E-poštu na poslužitelju našeg fakulteta može se pregledavati preko webmail klijenta ili pomoću neke aplikacije instalirane na računalu ili mobitelu kao što su Outlook, Mozila i druge.

Kako se prijaviti na webmail za riteh domenu?

Za pristup e-pošti na poslužitelju našeg fakulteta mogu se koristiti dva web klijenta: Riteh Webmail i CARNet Webmail.
Preporuča se korištenje Riteh Webmaila, a samo iznimno CARNet Webmaila.

Riteh Webmail sustav dostupan je na poveznici https://webmail.riteh.hr
Prilikom prijave potrebno je unijeti korisničko ime bez domene “@riteh.hr“ (primjer: pperic) i lozinku.

Carnet Webmail sustav dostupan je na poveznici https://webmail.carnet.hr.
Prilikom prijave potrebno je unijeti korisničko ime sa domenom “@riteh.hr“ (primjer: pperic@riteh.hr) i lozinku. 
Samo kod prve prijave i nakon promjene lozinke, još jednom se pojavi forma za prijavu, ovaj put sa nazivom ustanove - Tehnički fakultet i u tom slučaju potrebno je upisati korisničko ime bez domene “@riteh.hr“ (primjer: pperic) i lozinku.

Koji je naziv dolaznog i odlaznog poslužitelja e-pošte?

Incoming Mail Server (POP3): rijeka.riteh.hr
Port  995 - koristiti SSL
Outgoing Mail Server (SMTP): rijeka.riteh.hr
Port  465 - koristiti SSL

Kako dodati u Outlook mail korisnički račun za domenu riteh ?

U Outlooku 2016 odabrati File karticu i slijediti postupak na poveznici (primjer zzvonkic@riteh.hr, pop3).

Mreža

Zašto mi nisu sve mrežne (UTP) utičnice u kancelariji aktivne?

Aktivne su samo one koje su potrebne. U suprotnom bi fakultet trebao imati nekoliko puta veće dimenzioniranu aktivnu mrežnu opremu (prekloponike).

Koja je moja IP adresa?

To ovisi od mnogo faktora. Npr. da li se radi o stolnom računalu, tabletu ili laptopu. Ovisi također da li je stolno računalo u informatičkom kabinetu ili kancelariji zaposlenika. Oni koji imaju statički dodijeljene IP adrese trebaju koristiti samo te i ne mijenjati ih.

Zašto ne mogu koristiti apsolutno sve mrežne servise, a npr. kod kuće mogu?

Zato je to nije dozvoljeno Pravilnikom o sigurnosti inf. Sustava fakulteta.

Promijenio/la sam kancelariju. Da li će mi staro računalo raditi na mreži u novoj kancelariji?

Vjerovatno hoće, ako se u novoj kancelariji i prije koristila mreža? Za napomenuti je da je svaka mrežna utičnica drugačija, pojedinačno se konfigurira na preklopniku.

Zašto sa svog računala ne mogu pristupiti servisima u npr. Informatičkom kabinetu i/ili obrnuto?

Zato jer je fakultet podijeljen u sigurnosne zone a prema Pravilniku o sigurnosti inf. sustava.

Da li mogu od kuće pristupiti svom računalu u kancelariji?

Uobičajeno ne, pristup je onemogućen. Ukoliko je neophodan pristup, nazvati na 2544.

Telefonija

Kako rade telefoni?

Telefoni rade u potpunosti preko vanjske tvrtke. Vanjska tvrtka koristi jedino fakultetsku pasivnu opremu (kablovi, utičnice).

Što ako telefon ne radi, a jučer je radio?

Ugasiti telefon i ponovno ga upaliti. Telefon se napaja preko mrežnog UTP kabla, te je dovoljno samo ga iskopčati na par sekundi.

Resetirao sam telefon, i dalje ne radi?

Nazvati tehničku službu, koja će kontaktirati vanjsku tvrtku pružatelja usluge.

Telefon mi radi, ali pokazuje krivo ime?

Nazvati tehničku službu, koja će kontaktirati vanjsku tvrtku pružatelja usluge.

Novi sam djelatnik na fakultetu. Dobio sam telefon, spojio ga ali ne radi?

Nazvati na int. 2544 , odnosno poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr

Ne radi mi računalo/printer

Što ako mi ne rade računalo ili printer

Nazvati na 2427 ili poslati mail naracunalni.centar@riteh.hr

Ne rade računalo/projektor u učionici/predavaoni

Projektor ne radi

Javiti tehničkoj službi

Ne radi računalo, nema slike na projektoru, ne mogu dobiti sliku s laptopa na projektor

Nazvati na 2427 ili poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr

 

Web stranice fakulteta

Kako se prijaviti (logirati) na stranice

Prijaviti se mogu svi djelatnici fakulteta sa aaiedu korisničkim imenom i lozinkom ( kraći oblik, sa @riteh.hr) na stranici www.riteh.uniri.hr - meni s crnom pozadinom - Prijava.
Prijaviti se mogu i studenti i druge osobe kojima se to omogući. Da bi dobili potrebne dozvole, trebaju poslati mail na racunalni.centar@riteh.hr,

Da li postoje upute

Nakon prijave, odabrati na bijelom meniju na vrhu Pomoć - Dokumentacija

Kako mogu promijeniti svoje osobne podatke, broje sobe, telefon

Zataražiti promjenu u kadrovskoj službi

Tko može promijeniti popis osoba i voditelja u u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici

Kadrovska služba

Kako mogu prebaciti obrasce na svoje računalo

Prijaviti se na web stranice.

Na najgornjem izborniku, sa bijelom pozadinom, druga stavka s lijeve strane – riteh.hr, na padajućem meniju, odabrati Datoteke.

Odabrati direktorij Obrasci.

Potreban obrazac prebaciti na svoje računalo odabirom Download, odnosno strelice prema dolje, sa desne strane odgovarajuće datoteke.

Tko može napisati novost

Svi osobe koje se mogu prijaviti na web

Tko može objaviti novost

Novost mogu objaviti isključivo korisnici koji imaju ovlasti za objavljivanje i to samo na stranicama novosti na kojima imaju pravo objavljivanja.
Na naslovnici je to dekan, na stranicama studija voditelji studija, na stranicama zavoda i službi, ako postoje novosti, administratori zavoda i službi odnosno predstojnici zavoda i voditelji službi.

Informatički kabineti

više informacija

Predavaone P1 i P2

više informacija