stablo-cvijetovi.jpg

Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

U sklopu aktivnosti predviđenih Strategijom Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predviđene su i aktivnosti na popularizaciji naše institucije i znanosti, na profiliranju institucije u društvu i zajednici, na povećanju vidljivosti institucije te jačanju njenog “corporate identity”. Ovdje dani godišnjak Tehničkog fakulteta nema za cilj samo ispuniti te ciljeve, nego i prikazati naše aktivnosti u prošloj akademskoj godini, pružiti konkretan prilog privlačenju studenata i partnera iz gospodarstva i akademskog sektora, olakšati prikupljanja meritornih pokazatelja o radu Fakulteta, te pružiti prilog ispunjenju javne odgovornosti naše institucije i njenih djelatnika. Godišnjak koji je pred Vama omogućuje detaljan uvid u ustroj i život naše institucije u protekloj akademskoj godini, u njezin način rada te doprinos privrednom, znanstvenom i kulturnom životu grada Rijeke i šire regije.

 

ISSN online:  1847-0718
ISSN:  1846-9795
UDK:  378.662(497.5 Rijeka)(058)
Izdavač:  Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci,
 51000 Rijeka, Vukovarska 58
Tel.:  +385 (0)51 / 651- 444
 (fax: 651-416)
E-mail:  dekanat@riteh.hr
Jezik:  Hrvatski i engleski
Učestalost izlaženja:  Jednom godišnje