riteh-fasada.jpg

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Voditelj  v. asist. dr. sc. Diego Sušanj

Novosti

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

 

Ciljevi

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva pripremat će studente za sveučilišni diplomski studij računarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz računarstva za karakterizaciju, projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava i procesa, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse,  primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u privrednim i društvenim subjektima, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, vrednovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.  Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati sveučilišni diplomski studij računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

 

Ishodi učenja

Temeljna znanja - računarstvo

  • Karakterizirati tehničke sustave u polju računarstva
  • Karakterizirati tehničke procese u polju računarstva
  • Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - računarstvo

  • Primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u privrednim i društvenim subjektima
  • Primijeniti temeljna i specijalistička znanja za projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava
  • Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje informacijskih tehnologija

Primijenjene vještine

  • Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema
  • Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata
  • Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu

 

Trajanje studija

Prijediplomski studij je trogodišnji studij.

Izvođenje studija

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom ili engleskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Stručni naziv

Po završetku studija, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva (univ. bacc. ing. comp.)

 

IMG_0248.jpg