Zavod za tehničku mehaniku

Kontakt informacije

Predstojnik
prof. dr. sc. Sanjin Braut
Kontakt osoba
Natalija Forgić
Adresa
Zavod za tehničku mehaniku
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Osnutak Zavoda za tehničku mehaniku vremenski je vezan uz osnutak Fakulteta, 1960. god. Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Zavoda tijekom se vremena razvijala i širila na nova područja. Danas je ona temeljena na nelinearnoj numeričkoj, posebice konačno-elementnoj, i eksperimentalnoj analizi konstrukcija i strojeva, a u područjima elastomehanike i plastomehanike, viskoplastičnosti, stabilnosti, termomehanike, dinamike i vibracija, trajnosti i pouzdanosti, optimizacije u dizajnu i proizvodnji, plastičnog deformiranja metala, kinematike i dinamika robota te akustike. Najmoderniji softveri kao što su: Abaqus, Patran/Nastran, Dytran, Fatigue, Ideas, kao i vlastito izrađeni softveri, pružaju veliku mogućnost numeričkog modeliranja i analize odziva proizvoljnog oblika konstrukcija i strojeva u različitim slučajevima eksploatacije. Članovi Zavoda objavili su velik broj znanstvenih radova u prestižnim inozemnim te domaćim časopisima, prezentirali radove na inozemnim i domaćim znanstvenim skupovima te objavili preko 20 knjiga i udžbenika od kojih neke i u inozemstvu. Izdavanjem knjiga članova Zavoda pokrivena je gotovo cjelokupna nastavna djelatnost Zavoda. Zavod je odgojio veliki broj doktora i magistara znanosti i sudjeluje u svim oblicima znanstveno-nastavnog djelovanja na poslijediplomskim doktorskim studijima, sveučilišnim i stručnim studijima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike. Zavod kontinuirano radi (ili je radio) na znanstvenim projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost, međunarodnim znanstvenim projektima (Austrija, Slovenija, Kina i dr.), na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Zavod održava vrlo dobre kontakte sa srodnim zavodima fakulteta u Beču, Brnu, Pragu, Budimpešti, Kaiserslauternu, Darmstadtu, Zlinu, Trnavi, Cluj-Napoci, Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Splitu, Slavonskom Brodu i Mostaru. Aktivnosti Zavoda usmjerene su i na suradnju s gospodarstvom, a u okviru eksperimentalnih ispitivanja i numeričkih analiza konstrukcija i strojeva.