riteh-fasada.jpg

MEĐUNARODNA SURADNJA


Tehnički falkultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA), te sustavno i organizirano potiče unutarnju i vanjsku mobilnost znanstvenika i studenata, kako je istaknuto u Strategiji Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Otvorenost raznim oblicima međunarodne suradnje i djelovanju izvan granica RHrvatske, ostvaruje se kroz brojne djelatnosti koje uključuju bilateralne sporazume, članstvo u međunarodnim mrežama i udrugama, sudjelovanje u znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, te kroz rad studentskih udruga.

Bilateralna suradnja

koja se odvija na osnovi međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma, uključuje rad na zajedničkim projektima i temama, razmjenu nastavnog osoblja, grupnu i individualnu razmjenu studenata, i svaki drugi oblik aktivnosti koji omogućuje uspostavljanje, poboljšanje i održavanje suradnje.

Temeljem ugovora:


Češka 

Technical University of Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Brno
Faculty of Mechanical Engineering of CTU in Prague
Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Technology, Zlin

Finska

Helsinki University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Espoo
Tampere University of Technology (Tampere International Center for Signal Processing)

Italija

University of Udine (Department of Electric, Mangement and Mechanical Engineering)

Srbija

University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

Mađarska

Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Mechanical Engineering 
University of Miskolc, Faculty of Mechanical Engineering and Informatics

Makedonija

Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Mechanical Engineering, Skopje
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje

Poljska

Poznan University of Technology

Rumunjska 

North University of Baia Mare, Faculty of Engineering

Slovačka

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering
Faculty of Manufacturing Technologies of Technical University of Košice
University of Žilina, Faculty of Mechanical Engineering

Slovenija

University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering

Članstvo u mrežama sveučilišta
CEEPUS-Central European Exchange program for University Studies


Vrlo uspješna suradnja ostvaruje se sa slijedećim međunarodnim ustanovama:

Austrija

Technische Universität Wien
Universität Klagenfurt
Montanuniversität Leoben
Universität Graz

Bosna i Hercegovina

Sveučilište u Mostaru

Bugarska

Tehničeski universitet - Sofia

Češka

České vysoké učeni technické Praha
Vysoké učeni technické Brno
Západoceská univerzita Plzen
Technická univerzita Ostrava-Poruba

Francuska

CIAT Laboratoire Culoz

Italija

Universita di Trieste
Universita di Padova

Japan

Institute of Industrial Science, Tokyo

Mađarska

Budapest Egyetem
Miskolci Egyetem

Njemačka

Universität Kaiserslautern
Mechatronisches Institut Darmstadt

SAD

University of Michingan, Ann Arbor
Massachussets Institute of Technology, Boston

Slovačka

Slovenská technická univerzita Bratislava

Slovenija

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo Maribor


Poljska

Politechnika Šlaskiej w Gliwicach